Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-03-31
105 586,19 PLN
93 600,93 PLN
prawo, instytucje publiczne
Opis projektu
Sądownictwo dyscyplinarne w zawodach zaufania publicznego cechuje niski poziom transparentności. Tymczasem od sądownictwa dyscyplinarnego zależą warunki wykonywania wielu istotnych zawodów, a co za tym idzie to prawidłowe funkcjonowanie całego społeczeństwa. Brak transparentnego sądownictwa dyscyplinarnego rodzi stan niepewności prawnej i spadek zaufania społecznego.
Celem projektu było podniesienie poziomu przejrzystości sądownictwa dyscyplinarnego oraz zwiększenie świadomości organów samorządów zawodowych w kwestii jawności postępowań dyscyplinarnych.
W ramach projektu przeanalizowano wyroki sądów dyscyplinarnych dla 10 wybranych zawodów zaufania publicznego.
W ramach projektu skierowano ponad 500 wniosków o udostępnienie informacji publicznych i przeprowadzono około 150 postępowań sądowych, które potwierdziły obowiązek udzielania informacji o postępowaniach dyscyplinarnych. Organy objęte monitoringiem były pytane o liczbę przeprowadzonych postępowań oraz ich rezultaty, członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia brali udział w posiedzeniach sądów dyscyplinarnych, analizowano strony internetowe organizacji zrzeszających osoby wykonujące wybrane zawody oraz ich czasopisma branżowe. Sporządzono 10 analiz prawnych dotyczących przepisów dyscyplinarnych w wybranych zawodach. Udało się uzyskać ponad 800 orzeczeń dyscyplinarnych, które są dostępne na stronie internetowej stworzonej w ramach projektu (monitoringdyscyplinarny.pl). Powstała także 152-stronicowa publikacja podsumowująca projekt, na którą składa się 10 analiz dotyczących stanu sądownictwa dyscyplinarnego w poszczególnych zawodach. Odbiorcy projektu otrzymali rekomendacje zmian w wewnętrznych przepisach dyscyplinarnych i ustawach oraz propozycje zmiany praktyki działania organów dyscyplinarnych.
Beneficjentem projektu byli przedstawiciele zawodów zaufania publicznego oraz odbiorcy ich usług.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny