Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obywatele kontrolują - strażnicy dobrej energii

Kontrola obywatelska Zakończony
łódzkie
Łódź
2014-04-30 - 2015-07-31
383 923,56 PLN
345 524,33 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Projekt był odpowiedzią na potrzebę ochrony wód w związku z prowadzonymi w 5 województwach pracami badawczo-rozpoznawczymi dot. możliwości wydobywania gazu łupkowego. W Polsce brakuje technologii oczyszczania płynu szczelinującego wykorzystywanego przy wydobywaniu tego surowca, co powoduje ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Temat jest w Polsce nowy, a świadomość decydentów i społeczeństwa niska. Brakuje monitoringu zgodności decyzji administracyjnych z Ramową Dyrektywą Wodną UE i programami ochrony wód.
Celem projektu było zwiększenie świadomości decydentów, opinii publicznej i mieszkańców terenów, na których planowane były odwierty co do konieczności ochrony zasobów wody w trakcie wydobycia gazu oraz doprowadzenie do wstrzymania procesu poszukiwania gazu z łupków.
W wyniku działań projektowych wypracowano raport z monitoringu „Woda czy gaz?” oraz Obywatelską Księgę Polityki Gospodarowania Wodami, zawierającą rekomendacje dotyczące skutecznej ochrony wód w Polsce, które przekazano kluczowym instytucjom. Zwiększyła się świadomość zagrożeń wynikających z wydobycia gazu łupkowego w 5 społecznościach lokalnych.
Wyszkolono 15 obywatelskich dziennikarzy oraz liderów prowadzących 5 Lokalnych Punktów Strażniczych (w 5 województwach), zorganizowano i wyemitowano on-line 3 debaty publiczne oparte na wywiadach Obywatelskiego Pogotowia Reporterskiego. Przeprowadzono monitoring decyzji administracyjnych wydawanych na poziomie lokalnym i centralnym pod kątem ochrony wód, zaopiniowano 10 dokumentów strategicznych z punktu widzenia wydobycia gazu łupkowego. Zespół projektu wziął udział w licznych bilateralnych spotkaniach z decydentami na szczeblu centralnym i samorządowym, debatach i konferencjach.
Na realizacji projektu skorzystali mieszkańcy 5 województw, na terenie których istnieją złoża gazu łupkowego, opinia publiczna oraz decydenci, którzy dowiedzieli się o zagrożeniach płynących z wydobycia gazu z łupków i rekomendowanych kierunkach działań w celu ochrony wód.
Partnerzy odpowiadali za prowadzenie rzecznictwa, informowanie o projekcie na stronie www (Instytut Spraw Obywatelskich), za prowadzenie mazowieckiego punktu strażniczego oraz wsparcie eksperckie (Fundacja Strefa Zieleni).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny