Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych

Kontrola obywatelska Zakończony
Stowarzyszenie Zdrowa Praca
mazowieckie
Warszawa
2014-02-03 - 2016-01-31
241 787,29 PLN
217 608,46 PLN
instytucje publiczne, prawa pracownicze, wymiar sprawiedliwości
Opis projektu
Celem projektu było zebranie reprezentatywnych danych o stresie zawodowym w polskich sądach powszechnych oraz poprawa psychospołecznych warunków pracy w sądownictwie.
W wyniku projektu ujawniono, że warunki pracy w polskich sądach są wysoce stresogenne i sprzyjają występowaniu mobbingu. Znaczna część pracowników doświadcza też zaburzeń w stanie zdrowia, które mogą wpływać na jakość funkcjonowania sądu. 10% tych problemów można tłumaczyć wyłącznie warunkami pracy, a 30% przeciążeniem psychofizycznym pracą w stosunku do możliwości pracowników. Pod wpływem wyników badań w pierwszych trzech sądach podjęto działania związane z doszacowaniem ryzyka psychospołecznego wszystkich grup zawodowych.
Przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce reprezentatywne dla populacji pracowników sądów powszechnych badanie stresu zawodowego. Niemal 1300 pracowników z co najmniej 68 sądów otrzymało wynik badania w postaci indywidualnej informacji o psychospołecznej charakterystyce ich warunków pracy. We wszystkich sądach powszechnych odbyła się akcja społeczna „Stop stresowi w sądach”. W różnego typu spotkaniach zorganizowanych wokół tej problematyki wzięło udział łącznie ponad 800 osób - pracowników i pracodawców z sądów, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz psychologów i lekarzy. Opublikowane zostały 3 wydawnictwa dostępne on-line, opisujące zjawisko stresu związanego z pracą w polskim sądzie i podstawowe zasady ochrony zdrowia przed negatywnymi skutkami tego stresu. Sformułowano 9 rekomendacji dla systemowych zmian w organizacji wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony zdrowia pracowników. Akcja społeczna i inne działania zostały dostrzeżone przez media krajowe i lokalne. W projekt zaangażowały się wszystkie organizacje społeczne działające w sądach.
Partner Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa był odpowiedzialny za zaproszenie do udziału w badaniach pracowników sądów w całej Polsce oraz przeprowadzenie akcji społecznej „Stop stresowi w sądach”.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny