Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Równa szkoła bez dyskryminacji i przemocy

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2016-02-29
330 843,64 PLN
297 773,64 PLN
LGBTQ, system oświaty
Opis projektu
Wyniki badań przeprowadzonych przez KPH w latach 2011 – 2012 wyraźnie wskazują że, istnieje potrzeba włączania tematyki homofobii do edukacji szkolnej. Ze wspominanych badań wynika, że najczęściej pierwszym miejscem, w którym osoby LGB spotykają się z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną jest szkoła. Duża część przemocy nie zostaje nigdy zauważona przez nauczycieli, gdyż osoby poszkodowane obawiają się ją zgłosić, a kadra szkolna nie ma pełnego wglądu w relacje między uczniami.

Zamierzeniem projektu było wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w szkole.

W wyniku realizacji projektu zgromadzono najlepsze praktyki antydyskryminacyjne w publikacji „Lekcja Równości” oraz upowszechniono je wśród decydentów sektora edukacji formalnej.

Projekt rozpoczął się bezpośrednią pracą z czterema szkołami i środowiskiem nauczycielskim, po czym wyniósł te doświadczenia na szczebel instytucjonalny upowszechniając najlepsze zdiagnozowane rozwiązania za pośrednictwem wydanej publikacji "Lekcja Równości. Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach". Ponadto, zorganizowano 6 wydarzeń na skalę krajową (w tym warsztaty, konferencje i seminaria) w ramach których upowszechniano wśród decydentów systemu edukacji formalnej narzędzia niezbędne do wspierania szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji antydyskryminacyjnej oraz w przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Opracowano także i wypromowano standardy etyczne nauczyciela oraz reaktywowano portal www.LekcjaRownosci.pl - źródło wiedzy na temat edukacji antydyskryminacyjnej i antyhomofobicznej w kontekście szkół w Polsce.

Rolą organizacji partnerskiej było upowszechnianie rezultatów projektu (modelowych rozwiązań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole) wśród nauczycieli oraz wypracowanie i upowszechnienie standardów etycznych nauczyciela.

Beneficjentami projektu było 260 osób, reprezentujących system edukacji formalnej, które uczestniczyły w wydarzeniach upowszechniających rezultaty projektu, a także 4 szkoły w których zrealizowano działania antydyskryminacyjne.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny