Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Narady obywatelskie - uczenie przez doświadczenie

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-04-30
349 890,84 PLN
314 890,84 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych, planowanie przestrzeni, samorząd
Opis projektu
Celem projektu było przetestowanie metody uczenia przez doświadczenie w partycypacji obywatelskiej, by wzmocnić samorządy w samodzielnym prowadzeniu konsultacji społecznych. Jest to rzadko stosowana, ale najskuteczniejsza forma uczenia dorosłych. Najczęściej jednak w urzędach stosowane są mniej efektywne szkolenia, które nie dają przestrzeni na zastosowanie nabytych umiejętności i kompetencji w praktyce.
W Rejowcu Fabrycznym i Opolu Lubelskim specjalnie powołane, interdyscyplinarne zespoły ds. organizacji narad przy stałym wsparciu Fundacji Pole Dialogu przeprowadziły 2 narady obywatelskie na ważne lokalnie tematy (przyszłość starego budynku dworca PKP w Rejowcu F. i atrakcyjne centrum miasta w Opolu Lub.). Osoby z zespołów zdobyły umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia spotkań i organizacji procesów partycypacyjnych. Udział w projekcie dał mieszkańcom i urzędnikom doświadczenie dobrego dialogu.
Przeprowadzono 4 szkolenia dla 48 osób (przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji z Rejowca F. i Opola Lub.). W spotkaniach przygotowujących obie narady wzięło udział 130 osób. W Rejowcu F. ankietę wyłaniającą temat narady wypełniło 286 osób. W każdej z gmin w cyklu 4 spotkań narady ok. 20-osobowa, stała grupa mieszkańców wypracowała rekomendacje społeczne. Odbyły się 2 wysłuchania publiczne, w których wzięło udział 210 osób. Powstała publikacja (w wersji papierowej i elektronicznej) i prezentacja multimedialna.
Beneficjenci: zespoły ds. organizacji narad (urzędnicy, pracownicy instytucji lokalnych, ngo), mieszkańcy-uczestnicy spotkań narady i wysłuchań, przedstawiciele władz lokalnych.
Partner, UM Rejowiec Fabryczny, oddelegował do projektu pracowników, co zakorzeniło projekt w urzędzie i umożliwiło stworzenie pierwszego zespołu ds. organizacji narady. Wspierał kontakty z innymi samorządami i promował narady obywatelskie (Unia Miasteczek Polskich).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny