Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Legionowo
2014-03-01 - 2015-03-31
360 545,58 PLN
318 098,93 PLN
seniorzy, polityki lokalne
Opis projektu
Projekt był odpowiedzią na postrzeganie legionowskich seniorów/ek przez urzędników jedynie poprzez pryzmat zabezpieczenia usług opiekuńczych. Nie dostrzegali oni innych problemów oraz potencjału społecznego.
Celem projektu było włączenie mieszkańców w wieku 60+ we decydowanie o własnym mieście, w tym o ofercie do nich skierowanej.
Dzięki działaniom projektowym powstała Strategia działań miasta Legionowo na rzez seniorów 60+ na lata 2015-2020, przyjęta uchwałą przez Radę Miasta.
W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb seniorów (596 ankiet, 3 spacery badawcze, 3 spotkania konsultacyjne), a następnie w 3 zespołach tematycznych pracowano nad strategią. Wstępna wersja dokumentu została skonsultowana podczas 12 warsztatów, uwagi można było zgłaszać również telefonicznie i mailowo. Ostateczna wersja strategii została zaprezentowana podczas uroczystego wydarzenia w ratuszu, podczas którego przedstawiono również przebieg projektu.
Partner Fundacja Pracownia Kompetencji wniósł swoje doświadczenie w zakresie procesów partycypacyjnych, diagnoz społecznych, rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów/ek oraz recenzowania i proponowania rozwiązań. Partner – Powiatowy Urząd Pracy zapewnił udział stażysty w projekcie i dzieląc się doświadczeniem z zakresu kształtowania polityki społecznej.
Odbiorcami projektu byli starsi mieszkańcy Legionowa oraz urzędnicy.