Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wolontariat seniorów: Aktywni dla siebie - aktywni dla innych

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-04-15 - 2015-04-30
258 914,37 PLN
229 517,20 PLN
wolontariat, seniorzy
Opis projektu
Stale rośnie liczba osób starszych (w latach 2015-2020 nastąpi wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym o 13,4% - prognoza GUS) i poprawiają się wskaźniki demograficzne w tej grupie wiekowej (dłuższe życie w lepszej kondycji zdrowotnej). Pojawia się potrzeba zagospodarowania czasu wolnego i wykorzystania doświadczeń, wiedzy i umiejętności seniorów aby zapobiec ich marginalizacji.
Raport z badania przeprowadzonego przez organizację w placówkach prowadzonych we Wrocławiu potwierdził niedobór wolontariuszy wspierających działalność kadry opiekunów, a także brak działań przygotowujących, rekrutujących i wdrażających wolontariuszy w działalność pomocową.
Celem podjętych działań było przygotowanie osób starszych 50+ do pracy wolontariackiej w placówkach opiekuńczych dla osób bezdomnych oraz przygotowanie kierownictwa tych placówek do umiejętnego prowadzenia pracy wolontariuszy, a w konsekwencji poprawa jakości usług świadczonych przez te placówki i przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów.
Dzięki przeprowadzonym działaniom w 28 placówkach pomocowych prowadzonych przez Koła organizacji na terenie całego kraju pracę podjęli wolontariusze. Zaktywizowano seniorów, z których część podjęła się także funkcji koordynatora wolontariatu i będzie rozwijać tego typu działania na swoim terenie.
Zorganizowano cykl szkoleń dla wolontariuszy (61 osób z 30 Kół) dotyczących zagadnień związanych z wolontariatem, specyfiką bezdomności, organizowaniem działań pomocowych i wykorzystania nowych technologii oraz szkolenia dla kadry (42 osoby z 30 Kół) na temat praw i obowiązków wolontariuszy, organizacji pracy i konstruktywnej komunikacji. 52 przeszkolone osoby rozpoczęły pracę wolontariacką, a 20 spośród nich podjęło także obowiązki koordynatora wolontariatu. Odbyła się też debata poświęcona wolontariatowi senioralnemu, która zgromadziła badaczy i praktyków.
Z działań skorzystało 61 osób 50+, kadra placówek wspierających bezdomnych i ubogich – 42 osoby, a także odbiorcy usług 28 placówek, w których wdrożono wolontariat.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny