Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Outdoorowy zawrót głowy

Dzieci i młodzież Zakończony
zachodniopomorskie
Szczecin
2014-04-01 - 2016-04-29
378 924,03 PLN
314 684,04 PLN
mowa nienawiści
Opis projektu
Z badań własnych TWIKS, przeprowadzonych na terenie woj. zachodniopomorskiego, wynika, że zagrożone wykluczeniem społecznym osoby w wieku 18-25 lat, mimo że są pełnoletnie, nie chcą zdobywać nowych doświadczeń i dalej się rozwijać. Problem ten widać szczególnie w największym mieście regionu, Szczecinie, a zwłaszcza w dzielnicach zdegradowanych przestrzennie i społecznie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2010 r. opublikowało raport, z którego wynika, że aż 52 proc. polskich uczniów stwierdziło, że nigdy lub prawie nigdy nie wymagano od nich, by uczyli się poprzez doświadczanie, podczas gdy średnio w krajach OECD uważa tak 37 proc. uczniów. Dlatego potrzebne są aktywne formy edukacji bazujące na doświadczaniu. Są one szczególnie ważne w edukacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zajęcia outdoorowe wykorzystują dobrowolną aktywność na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu. Ich uczestnicy rozwiązują wspólnie problemy i starają się osiągnąć określony cel. Podczas tych zajęć często pozbawia się ich naturalnego poczucia komfortu i stawia w sytuacjach stresowych, co pozwala przepracować utrwalone schematy zachowań.
Celem projektu był rozwój aktywności społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z kilku dzielnic Szczecina.
Podczas projektu utworzyła się grupa 36 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicząc w aktywnych formach edukacji, realizują one akcje społeczne na terenie Szczecina, a także podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści.
Powstał też model zajęć edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Do jego realizacji zostało przygotowanych 24 pracowników młodzieżowych. Uczestnicy projektu zrealizowali happeningi, fan page i spot, przeciwdziałające mowie nienawiści.
Z projektu skorzystała młodzież w wieku 18-25 lat ze zdegradowanych dzielnic Szczecina.
Partner zagraniczny, Borge Skole Before and After School Activitites Department z Norwegii, odpowiadał za przygotowanie osób prowadzących zajęcia z młodzieżą. Uczestniczył także w opracowaniu modelu edukacyjnego. Partner krajowy, Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Człowieka z Czarnocina, prowadził działania promocyjne i rekrutację uczestników. Uczestniczył też w opracowaniu scenariuszy zajęć outdoorowych i realizacji działań.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny