Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dwa pokolenia - wiele do dzielenia

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
CRAFTROOM Sklep i Pracownia, Warszawa, ul. Chrzanowskiego 8B
2014-02-03 - 2015-02-28
214 826,05 PLN
192 936,05 PLN
kobiety, seniorzy, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
W środowisku lokalnym, w którym działa Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” są dwie grupy potrzebujące wsparcia, a zarazem mogące sobie tego wsparcia wzajemnie udzielić – seniorzy i rodzice małych dzieci. Osoby starsze często czują się osamotnione, niepotrzebne, doświadczają lęku i depresji. Rodzice wychowujący dzieci zmagają się z licznymi, często nawarstwiającymi się problemami, wśród których można wymienić: poczucie braku kompetencji rodzicielskich, wieloletnie urlopy wychowawcze, brak wykształcenia, trudności mieszkaniowe i ekonomiczne, samotne macierzyństwo, konflikty z partnerem i kłopoty okołorozwodowe. Obie te grupy są narażone na wykluczenie społeczne.
Celem projektu było zbudowanie więzi wewnątrz społeczności lokalnej poprzez stworzenie przestrzeni do spotkania i wzajemnej wymiany dwóch grup narażonych na wykluczenie społeczne, żyjących na warszawskim Grochowie: seniorów i rodziców małych dzieci.
Dzięki realizacji projektu 48 mieszkanek Grochowa (seniorki i matki małych dzieci) poszerzyły swoją sieć wsparcia społecznego i rozwinęły swoje zainteresowania.
Działania obejmowały regularne spotkania grup wsparcia i rozwoju (90 spotkań) – dla seniorek i dla matek małych dzieci, spotkania ze specjalistami (np. psycholog, pedagog, lekarz – 16 spotkań), sąsiedzkie soboty (12), warsztaty artystyczne (10), wycieczki i wyjścia do kin i teatrów (13). Udział w działaniach pozwolił uczestniczkom na nawiązanie nowych relacji i odkrycie nowych umiejętności. Mimo formalnego zakończenia projektu uczestniczki nadal się spotykają, wspierają i planują wspólne aktywności.
Beneficjentkami było 48 kobiet (18 seniorek i 30 matek małych dzieci).
Partnerem projektu była pracownia Craftroom , specjalizująca się w wykonywaniu rękodzieła techniką decoupage. Do jej zadań należało prowadzenie warsztatów w tym zakresie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny