Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bank Wzajemnej Pomocy

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Dzierzążnia
2014-03-01 - 2016-04-30
210 523,94 PLN
188 436,22 PLN
seniorzy, zdrowie/ochrona zdrowia, wolontariat, samopomoc/self-adwokatura
Opis projektu
Z informacji Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w gminie Dzierzążnia systematycznie wzrasta liczba osób starszych i chorych. Wiele z nich nie ma zapewnionej odpowiedniej pomocy, jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Brak jest też odpowiednich form wsparcia dla opiekunów osób starszych i chorych. Na terenie gminy oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Przychodni Lekarskiej nie ma instytucji pomocowych.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych i chorych poprzez dostarczenie im usług adekwatnych do potrzeb oraz zainicjowanie działań samopomocowych,

Poprawiły się warunki życiowe 30-osobowej grupy osób starszych, 10 rodzinnych opiekunów przygotowano do lepszego sprawowania opieki, zaczął działać Bank Wzajemnej Pomocy.

Zorganizowano szkolenie z udzielania pierwszej pomocy (60 godzin), wykłady psychoedukacyjne i porady psychologiczne (52 godziny), wykłady i porady prawne (84 godziny), wykłady na temat chorób wieku starszego, profilaktyki i leczenia (52 godziny), zdrowego odżywiania (104 godziny) oraz warsztaty motywujące, na temat roli i form wolontariatu (32 godziny). Prowadzono gimnastykę korekcyjną (132 godziny, skorzystało 20 seniorów), rehabilitację (104 godziny, skorzystało 15 seniorów) i masaże (208 godziny, skorzystało 13 seniorów).
10 opiekunom zaoferowano kurs masażu leczniczego zakończony uzyskaniem certyfikatu (30 godzin). Zorganizowano 2 wycieczki integracyjno – szkoleniowe z prezentacją wyposażenia i specyfiki pracy ośrodków rehabilitacji (Ciechocinek, Ciechanów). Prowadzono Bank Wzajemnej Pomocy: świadczenie wzajemnej pomocy omawianej i podsumowywanej na spotkaniach (208 godzin). Odbywały się też zajęcia teatralno-wokalne (104 godziny), a przygotowane piosenki zaprezentowano na gminnym jarmarku. Wydano broszurę nt. pomocy dla osób starszych i chorych oraz ich opiekunów (500 egzemplarzy).

Z działań projektu skorzystało 30 seniorów z okolic Dzierzążni i 10 opiekunów rodzinnych osób chorych.