Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
lubelskie
Lublin
2014-02-03 - 2016-04-30
232 496,49 PLN
209 236,84 PLN
integracja, prawo, wielokulturowość
Opis projektu
Możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia przez osoby doświadczające dyskryminacji na terenie woj. lubelskiego jest nadal bardzo ograniczona. W całym województwie nie ma np. ani jednego biura porad obywatelskich. Z wieloletnich doświadczeń Grantobiorcy wynika, że pojęcie dyskryminacji pozostaje wciąż pojęciem słabo rozumianym przez mieszkanki i mieszkańców Lublina. Często podejrzewają, że są nierówno traktowane/i, ale nie mają ani wiedzy, ani umiejętności by o swoje prawa się upomnieć.

Zamierzeniem projektu było dostarczenie osobom doświadczającym dyskryminacji na terenie woj. lubelskiego potrzebnego im profesjonalnego wsparcia.

W wyniku podjętych działań uruchomiono i prowadzono Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego, w ramach którego świadczono poradnictwo dla osób doświadczających dyskryminacji z powodu różnych przesłanek.

Specjalnie przeszkolony zespół Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego nie tylko udzielił wsparcia 30 osobom, które doświadczyły dyskryminacji (ok. 100 rozmów/spotkań), lecz również na bazie analizy indywidualnych przypadków prowadził rzecznictwo ukierunkowane na doprowadzenie do zmiany systemowej, tak by do dyskryminacji nie dochodziło w przyszłości. Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego był intensywnie promowany w internecie (przygotowano dedykowaną stronę www) oraz w lokalnej prasie drukowanej (odpłatne ogłoszenia). Grantobiorca prowadził także grupę wsparcia, czyli miejsce spotkań urzędników i osób z organizacji pozarządowych, której celem była wymiana bieżących doświadczeń i informacji, a także budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji na terenie woj. lubelskiego.

Beneficjentami projektu było 30 osób, które skorzystały ze wsparcia antydyskryminacyjnego, a także 13 instytucji, których przedstawiciele/przedstawicielki uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach grupy wsparcia. Ponadto, zasięg kampanii informacyjnej na temat Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego szacowany jest na kilkadziesiąt tysięcy osób.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny