Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Cudzoziemców

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Centrum Pomocy Cudzoziemcom, Warszawa
zORIENTuj się, Warszawa
2014-03-03 - 2016-03-31
384 920,91 PLN
346 412,28 PLN
integracja, mowa nienawiści, służby mundurowe, uchodźcy i migranci, wielokulturowość
Opis projektu
W porównaniu do krajów Europy Zachodniej społeczność imigrancka i uchodźcza w Polsce jest stosunkowo niewielka, jednak cudzoziemcy są coraz częstszym obiektem ataków. Grantobiorca wraz z organizacjami partnerskimi obserwuje wzrost przypadków dyskryminacji i agresji wobec cudzoziemców. Do najczęstszych należą przypadki mowy nienawiści i wypowiedzi islamofobicznych na forach i portalach społecznościowych, dyskryminacja w dostępie do rynku pracy, mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji, bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, oraz akty przemocy psychicznej i fizycznej. Szczególnie trudne są przypadki dyskryminacji w sprawach sądowych oraz w kontaktach z policją, strażą graniczną (nierespektowanie praw cudzoziemców, obawy cudzoziemców przed zgłaszaniem). Czynnikiem sprzyjającym dyskryminacji przez funkcjonariuszy i urzędników jest częsty brak znajomości języków obcych.

Zamierzeniem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w kontaktach z funkcjonariuszami i pracownikami instytucji publicznych.

W wyniku podjętych działań 2293 osoby, które mają bezpośredni kontakt z cudzoziemcami przeszło szkolenia międzykulturowe lub językowe oraz 179 cudzoziemców skorzystało z potrzebnego wsparcia antydyskryminacyjnego.

W ramach projektu przeprowadzono 563h warsztatów międzykulturowych i antydyskryminacyjnych, w których wzięło udział 2240 osób – funkcjonariuszy, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Zrealizowano także pilotażowy program warsztatów dla cudzoziemców, w wyniku których zostali oni przygotowani do pełnienia roli specjalistów kulturowych oraz nauczycieli języka ojczystego jako języka obcego (11 osób). Te umiejętności zostały następnie wykorzystane w projekcie np. w ramach prowadzonych zajęć z języków obcych dla przedstawicieli służb, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w których wzięły udział 53 osoby. Udzielano także poradnictwa cudzoziemcom oraz monitorowano przypadki dyskryminacji i mowy nienawiści.

Rolą organizacji partnerskich było zwiększenie zasięgu oddziaływania projektu oraz udzielanie wsparcia merytorycznego.

Beneficjentami projektu było 2293 przedstawicieli służb, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz 201 cudzoziemców.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny