Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Akademia Wyjątkowej Aktywności

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
łódzkie
Łódź
Stowarzyszenie Wolontarja-ty, Łódź
2014-04-01 - 2016-04-29
248 104,31 PLN
222 804,31 PLN
wolontariat
Opis projektu
Łódź określana jest miastem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niski poziom życia mieszkańców (w roku 2012 100.000 osób, tj. około 14% mieszkańców skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej), jedne z najniższych zarobków w Polsce, bezrobocie na poziomie około 12% (2012 r.), odsetek osób w wieku poprodukcyjnym na poziomie 25% populacji miasta. W Łodzi beneficjentami Banku Żywności jest ok. 30.000 osób, a wśród nich: bezrobotni, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, bezdomne, samotne matki chroniące się przed przemocą, chorzy na choroby przewlekłe, renciści i emeryci i inni.
Celem projektu było dokonanie zmiany postaw wśród uczestników projektu, których cechowały zachowania pasywne, zniechęcenie do udziału w życiu społecznym oraz negatywne nastawienie wobec rzeczywistości. Zaangażowanie wykluczonych opierało się na odwróceniu roli społecznej, przejścia od osoby, której trzeba pomagać, do osoby, która sama pomaga i przez to buduje poczucie własnej wartości.
140 osób dzięki udziałowi w projekcie Akademia Wyjątkowej Aktywności zyskało nowe umiejętności i zaangażowało się w wolontariat na rzecz innych.
Powstała Rada Akademii i zespół projektowy z udziałem uczestników projektu, co sprawiło, że współdecydowali o podejmowanych działaniach. Przeprowadzono 7 trzymiesięcznych cykli szkoleniowych, dla 20 osób każdy. 140 osób uczestniczyło w szkoleniach teoretycznych z zakresu zarządzania budżetem domowym, prac biurowych, dietetyki, BHP (36 h), zajęciach wolontarystycznych (130 h), warsztatach z organizacji akcji społecznych oraz wzięło udział w akcjach społecznych. Uczestnicy uzyskali wsparcie tutora (20 h), a także pomoc specjalisty ds. poradnictwa psychologicznego. Wydano podręcznik „ABC wolontariatu”. Każdy z uczestników uzyskał certyfikat Lidera Wolontariatu.
Uczestnikami projektu było 140 osób narażonych na wykluczenie z powodu uzależnień, biedy, bezdomności - podopiecznych ośrodków współpracujących z Bankiem Żywności.
Partner Projektu Stowarzyszenie WonotrarJA-TY, odpowiedzialny był za rekrutację uczestników i przygotowanie działań na rzecz potrzebujących. Przedstawiciele stowarzyszenia brali udział w pracach Rady Projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny