Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bezdomne zwierzęta - monitoring zadań gmin

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-04-30
353 394,44 PLN
316 974,44 PLN
dostęp do danych publicznych, instytucje publiczne, samorząd, zwierzęta
Opis projektu
W 1997 roku uchwalono Ustawę o ochronie zwierząt, która przyznała Towarzystwom Opieki nad Zwierzętami uprawnienia do prowadzenia schronisk oraz wprowadziła osobną instytucję „hycla” do wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zmiany w prawie pozwoliły gminom usuwać bezdomne zwierzęta bez potrzeby tworzenia schronisk, zaś nielicznym gminom posiadającym schroniska osiągać dochody z ich przyjmowania. Zaczęły też powstawać schroniska prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców, nastawionych na usługi dla wielu gmin. Funkcjonujący system opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest jednak źle oceniany. W 2013r. NIK ponownie negatywnie oceniła wykonywanie przez gminy zadań związanych z zapewnianiem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Celem Projektu było zebranie danych na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminach. Wyniki projektu były podstawą do opracowania diagnoz i wniosków oraz do zaproponowania konkretnych propozycji zmian w prawie.

W ramach Projektu uruchomiono ogólnodostępną, internetową bazę informacji o realizacji zadań poszczególnych gmin w Polsce w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (sprawdzano ilość zwierząt, koszty i zawarte umowy). Podsumowano wyniki postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. Opublikowano „Raport o problemie bezdomnych zwierząt” opisujący szczegółowo mechanizmy nadużyć i formułujący propozycje zmian ustawowych.

W ramach projektu wykonano trzy tury monitoringu wszystkich gmin w Polsce w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zebrano również dane na temat przepływu zwierząt pomiędzy schroniskami. Wszystkie zebrane informacje upubliczniono w bazie internetowej. Prowadzono również 8 postępowań karnych o znęcanie się nad zwierzętami, 11 postępowań cywilnych o uznanie za sprzeczne z prawem umów gmin z wykonawcami ich zadań, 37 postępowań administracyjnych i sądowo-admnistracyjne o unieważnienie lub cofnięcie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt. Poddano analizie, pod względem jakości prawnej, 878 uchwał rad gmin z lat 2013-2015, na temat programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Partnerzy projektu – Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ekostraż” z Wrocławia i Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – prowadziły monitoringi wybranych gmin.

Beneficjentami projektu były instytucje odpowiedzialne za system opieki nad bezdomnymi zwierzętami.