Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mobilny prawnik

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
śląskie
Mikołów
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski, Mikołów
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych, Mikołów- Borowa Wieś
2014-04-01 - 2016-04-30
388 183,53 PLN
349 182,88 PLN
prawo
Opis projektu
W woj. śląskim żadna z organizacji i instytucji nie świadczy mobilnego bezpłatnego poradnictwa prawnego, które odpowiada na potrzeby grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Z 5-letniego doświadczenia Stowarzyszenia wynika, że istnieje ogromna potrzeba mobilnego wsparcia osób, które z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności nie mają możliwości skorzystania ze specjalistycznej, bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej stacjonarnie w siedzibach organizacji lub instytucji. Niepełnosprawność i długotrwała choroba ogranicza im aktywność w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym. Tym samym osoby te podlegają wykluczeniu pod względem możliwości ochrony prawnej.
Celem projektu była poprawa dostępu do pomocy prawnej oraz zwiększenie zakresu i form wsparcia przede wszystkim osób: niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą, starszych i w trudnej sytuacji życiowej, które ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości dotarcia do stałego biura porad prawnych, poprzez utworzenie mobilnych punktów .
Dzięki realizacji projektu otwarto 53 Punkty Mobilnego Biura Porad Prawnych i udzielono łącznie 1195 informacji i porad prawnych w ramach dyżurów telefonicznych i w mobilnych Punktach.
Nawiązano współpracę z 53 placówkami, które działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i utworzono w nich mobilne biura porad prawnych. Porad prawnych udzielano podczas dyżurów w Mobilnych Punktach Porad (700 osób), podczas dyżurów telefonicznych (495 osób), podczas Dni Otwartych Poradnictwa (107 osób), podczas grupowych prelekcji (798 osób).
Z projektu skorzystało 2100 osób narażonych na wykluczenie społeczne z województwa śląskiego.
Partnerzy pomagali przy organizacji porad obywatelskich, kampanii promocyjnej, przygotowaniu miesięcznych raportów z rekomendacjami ze wskazaniem potrzebnych form i metod pomocy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny