Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Podlaskie otwarte

Partycypacja publiczna Zakończony
podlaskie
Białystok
2014-03-01 - 2015-10-31
303 594,89 PLN
272 794,89 PLN
polityki lokalne, wielokulturowość
Opis projektu
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego z 2013 r. opisuje region jako dostępny, otwarty, zielony i przedsiębiorczy. Obszar otwartości został jednak potraktowany bardzo ogólnikowo, brak było wiedzy i danych, zyskał mało komentarzy podczas konsultacji. Celem projektu było uszczegółowienie strategii województwa w obszarze otwartości oraz wzmocnienie powiązań gospodarczych i społecznych.
W trakcie 10 spotkań międzysektorowej Grupy Sterującej, 7 subregionalnych spotkań roboczych i 5 spotkań konsultacyjnych opracowano program „Podlaskie-otwarte”. Promowano otwartość i partycypację za pośrednictwem strony internetowej podlaskieotwarte.pl, konkursu „Podlaskie otwarte" (2 tysiące głosów, 10 nagrodzonych osób i inicjatyw) oraz szkoleń (3 warsztatów dla 132 uczestników). Poszerzano wiedzę mieszkańców i zmieniano postrzeganie woj. podlaskiego poprzez 14 gier plenerowych, spotkania i publikacje (broszurę „Zmieniamy podlaskie” zawierającej informacje i opisy dobrych praktyk dotyczących otwartości oraz 3 filmy na temat programu i metod jego opracowania).
W projekcie wzięli udział mieszkańcy województwa podlaskiego, liderzy lokalni, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych. Podkreślali wagę dyskusji o otwartości (dotychczas władze skupiały się na infrastrukturze i przedsiębiorczości). Projekt był szansą by zauważyć, docenić działania podejmowane do tej pory, nawiązać sieć współpracy, wymienić wiedzą i zaplanować konkretne działania.
Rolą Lidera była animacja lokalna oraz działania edukacyjne; Partner – Samorząd Województwa, był odpowiedzialny za spójność programu ze Strategią województwa oraz stronę internetową. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego na bieżąco konsultował z ekspertami strategicznymi zapisy Programu Podlaskie Otwarte jako programu wykonawczego i informował o tym Zespół projektu oraz grupę sterującą.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny