Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-04-30
345 280,17 PLN
310 579,61 PLN
prawo, instytucje publiczne, prawa pracownicze
Opis projektu
Badania na temat instytucjonalnych mechanizmów na rzecz równości płci w Polsce (2013) oraz rozmowy z ówczesnym Biurem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, pokazały, że administracja wojewódzka wymaga wsparcia w realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania pod kątem osiągnięcia równości płci. Dotyczy to w szczególności pełnomocniczek wojewodów ds. równego traktowania potrzebujących konsultacji w wypracowaniu wojewódzkich polityk antydyskryminacyjnych. Konieczne jest także przeszkolenie kadry urzędniczej w zakresie rozpoznawania, monitorowania i dokumentowania przejawów dyskryminacji.
Celem projektu było dostarczenie administracji wojewódzkiej narzędzi i wiedzy, które ułatwiłyby prowadzenie efektywnej polityki antydyskryminacyjnej.
Dzięki projektowi w czterech urzędach wojewódzkich przeprowadzono łącznie 15 szkoleń i konsultacji. W trzech urzędach przyjęto regulaminy antydyskryminacyjne i antymobbingowe.
Przeprowadzono cykl konsultacji dla pełnomocniczek wojewody ds. równego traktowania, szkolenia w urzędach wojewódzkich dla kadry i pracowników oraz konsultacje dotyczące przyjęcia i wprowadzenia regulacji wewnętrznych zapewniających efektywną ochronę przed dyskryminacją i mobbingiem w urzędzie. Wspierano współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Dla każdego z urzędów opracowano rekomendacje służące zachowaniu rezultatów projektu. Wydano publikację promującą "model" działań antydyskryminacyjnych (80 egz.). Przeprowadzono dwie konferencje: otwierającą i podsumowującą .
W szkoleniach i spotkaniach wzięło udział 800 osób reprezentujących urzędy wojewódzkie. W konferencjach uczestniczyło 90 osób.

Partnerem w projekcie było Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego eksperci dostarczyli uczestnikom wiedzy prawniczej, przeanalizowali politykę antydyskryminacyjną w urzędach i zaproponowali odpowiednie rekomendacje. Partner był również współodpowiedzialny za realizację szkoleń. Drugi partner, KUN Center for Gender Equality, dostarczył przykładów dobrych praktyk związanych z gender mainstreamingiem w Norwegii. Ekspertka organizacji partnerskiej wystąpiła na konferencjach i wniosła wkład do publikacji.