Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Razem do dzieła!

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-03-01 - 2015-08-31
349 682,23 PLN
314 016,78 PLN
wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Doświadczenia Fundacji Buma związane z pracą na rzecz dzieci wychowywanych poza rodzinami biologicznymi pokazują, iż udzielanie podopiecznym bezwarunkowego wsparcia kształtuje w nich postawy roszczeniowe wobec otaczających ich osób i instytucji. Dzieci i młodzież mają poczucie, że otrzymanie czegoś nie wymaga od nich żadnych działań ani poświęceń. Podczas pracy z wychowankami domów dziecka zwrócono uwagę, że mają oni duże problemy z integracją z rówieśnikami w szkole (brak kontaktów pozaszkolnych oraz wsparcia kolegów, wycofanie), co przekłada się na gorsze wyniki w nauce czy problemy w relacjach międzyludzkich.
Podobne obserwacje zostały przedstawione w opracowaniu „Edukacja bez wykluczenia – ABC wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” stworzonym przez Fundację Przestrzenie Dialogu.
W odpowiedzi na powyższy problem powstał projekt „Razem do dzieła”, którego celem była pomoc w integracji społecznej młodzieży objętej opieką instytucji opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Krakowa.
173 osoby, w tym 88 zagrożonych wykluczeniem, brało udział w zajęciach dziennikarskich i filmowych, integrujących dzieci i młodzież z różnych środowisk.
W ramach projektu utworzono 9 grup młodzieży (po trzy w każdym cyklu: fotografia, dziennikarstwo, film), które stworzyły 6 wydań gazetki, przygotowały 40 zdjęć wydrukowanych na materiałach ekspozycyjnych oraz nakręciły 9 filmów. Zorganizowano szkolenia i spotkania podsumowujące, a także stworzono kanał na YouTube, który oglądało 1618 osób.
Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia z nimi prowadzone były na wysokim artystycznym poziomie dzięki współpracy z partnerem – Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny