Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Koalicja na rzecz Usług Asystenckich

Partycypacja publiczna Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-04-30 - 2016-04-29
349 725,73 PLN
309 840,00 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Projekt był potrzebny z powodu niskiej dostępności usług asystenckich w Polsce. Brak systemowego zapewnienia dostępności tego rodzaju usługi ma przełożenie na niski stopień aktywności osób z niepełnosprawnością na wielu polach. Dotychczasowa dostępność usług asystenckich na mapie kraju ograniczała się do pojedynczych gmin i zazwyczaj obejmowała krótką perspektywę czasową wynikającą ze specyfiki projektowej. Ponadto zupełnie pomijano aspekt przerwy regeneracyjnej w rodzinach z niepełnosprawnymi osobami zależnymi.
Celem projektu było stworzenie koalicji działającej na rzecz dostępności usług asystenckich i wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwią systemowe finansowanie tych usług.
Takie rozwiązanie wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Ta zmiana w znacznej mierze pokrywa się z postulatami środowiska dając impuls do rozwoju usług asystenckich na poziomie samorządu powiatowego.
W ramach projektu powstała koalicja zrzeszająca 11 organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się organizacją usług asystenckich na poziomie JST. Odbyło się 8 spotkań koalicyjnych podczas których wypracowano rekomendacje w zakresie sposobu organizacji usług asystenckich oraz zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Ze wsparcia asystenckiego skorzystało w ramach projektu 55 rodzin. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na rozwój ośrodków asystenckich we Wrocławiu i Bielsku-Białej. Zorganizowano 5 konferencji dla wszystkich zainteresowanych rozwojem i prowadzeniem usług asystenckich i przerwy regeneracyjnej. Wzięli nich udział reprezentanci organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych odpowiedzialni za realizację polityki społecznej w swoich regionach. Opublikowano również 6 artykułów w prasie regionalnej (Gazeta Wyborcza), prasie specjalistycznej (Praca Socjalna) oraz w Internecie (NGO.pl, kapitaldolnoslaski.pl)
Odbiorcami działań były osoby z niepełnosprawnością oraz środowisko organizacji działających na ich rzecz.
Partner projektu pełnił wiodącą rolę w zakresie sposobu wdrażania usługi przerwy regeneracyjnej i asystenckiej ze względu na zdobyte wcześniej doświadczenie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny