Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kontrola realizacji praw kobiet w obszarze zdrowia

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-03 - 2016-04-30
201 184,51 PLN
181 024,51 PLN
kobiety, prawo
Opis projektu
Z informacji docierających do Federacji wynika, że skala naruszeń praw pacjentek w ochronie zdrowia jest duża. Szczególnych problemów doświadczają kobiety, którym przysługuje prawo do przerwania ciąży. Projekt "Kontrola praw kobiet w obszarze zdrowia" dotyczył systemu instytucjonalnego ochrony praw pacjentów i tego, jak radzi sobie z ochroną pacjentek doświadczających naruszeń w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.
Celem projektu była diagnoza funkcjonowania instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia kobiet oraz zbadanie możliwości dochodzenia swoich praw przez pacjentki. Szczególną uwagę poświęcono kwestii dostępu do legalnych zabiegów przerywania ciąży i zdefiniowaniu problemów w dostępie do tych świadczeń.
Projekt podniósł kompetencje prawniczek zaangażowanych w jego realizację. Korespondencja i rozmowy z instytucjami publicznymi podniosła poziom wiedzy tych instytucji na temat dostępu do informacji publicznej. Uzyskano szeroką wiedzę z zakresu dostępu do świadczeń zdrowia reprodukcyjnego kobiet – w szczególności dostarczył dowodów na brak zaufania do systemu i niską skargowość oraz wykazał bariery, jakie tworzy przed kobietami sam system ochrony zdrowia. Przygotowano rekomendacje i publikację, pierwszą tego rodzaju w Polsce, dotyczącą tego, jakie bariery przed kobietami chcącymi legalnie przerwać ciąże stawiają same szpitale.
Dokonano analiz prawnych w zakresie systemu instytucjonalnego ochrony interesów jednostek, których prawa zostały naruszone. Przeprowadzono monitoring w oparciu o dostęp do informacji publicznej w trzech torach: instytucji systemu ochrony praw pacjenta, sądów powszechnych oraz szpitali. Każdy z monitoringów składał się z kilku tur, uzyskiwane informacje były na bieżąco analizowane. Powstał raport-publikacja z wynikami badania procedur obowiązujących w szpitalach w sytuacji, gdy pacjentka chce przerwać ciążę.
Beneficjentkami projektu były prawniczki z zespołu, wolontariusze. Na wynikach skorzystała opinia publiczna oraz osoby, dla których wiedza wynikająca z monitoringu jest istotna w działalności zawodowej.
W ramach rozwoju instytucjonalnego przeprowadzono szkolenie dotyczące antykoncepcji dla 12 osób. Przeprowadzono remont pomieszczeń (malowanie i wymiana wykładzin). Wymieniono regały na książki (bibliotekę) oraz stworzono katalog biblioteczny.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny