Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Lepiej zrozumieć niż znienawidzić

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Nowy Sącz
2014-04-01 - 2015-03-31
69 775,35 PLN
62 612,44 PLN
polityki lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
„Raport mniejszości”, opracowany wiosną 2011 roku przez Fundację Wiedza Lokalna, we współpracy z Centrum Badań nad Nowymi Mediami Collegium Civitas, ujawnił 85 tys. przejawów rasizmu, homofobii, ksenofobii. Okazało się, że większość internetowych spontanicznych wypowiedzi Polaków na temat mniejszości, to mowa nienawiści lub język wrogości. Specyfiką regionu nowosądeckiego jest występowanie dwóch mniejszości etnicznych: Romów i Łemków i duża część przejawów mowy nienawiści skierowana jest właśnie przeciw tym mniejszościom. Badania potwierdzają, że jednym z głównych problemów z jakim styka się środowisko młodzieży szkolnej jest agresja słowna. Charakterystycznym jest, że młodzież często nie dostrzega faktu swojego agresywnego zachowania, nie zdając sobie sprawy z odczuć ofiary.
Celem projektu była edukacja młodzieży w zakresie wielokulturowości obszaru nowosądecczyzny i przeciwdziałania mowie nienawiści kierowanej wobec lokalnych mniejszości.
W rezultacie projektu 50 uczniów poznało kulturę lokalnych mniejszości oraz wykorzystało sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania mowie nienawiści do przeprowadzenia kampanii uświadamiających zagrożenie cyberprzemocą w środowiskach szkolnych.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla 50 liderów młodzieżowych. Młodzież zorganizowała 10 kampanii uświadamiających mechanizmy i skutki nietolerancji oraz podjęła 10 akcji interwencyjnych wobec aktów nietolerancji i mowy nienawiści. Powstał 1 portal internetowy informujący o projekcie, 27 publikacji w lokalnych mediach i 22 publikacje na portalu internetowym lepiejzrozumiec.pl.
Z projektu skorzystała młodzież gimnazjalna i nauczyciele z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
Współpraca z partnerem, Hordaland County Council, Bergen, polegała na wymianie doświadczeń i poznaniu dobrych praktyk w zakresie zwalczania nietolerancji, dyskryminacji i mowy nienawiści. Prowadzono konsultacje internetowe działań planowanych przez młodzież w ramach kampanii. Korzystano z innowacyjnych metod aktywizacji młodzieży, stosowanych przez partnera.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny