Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring wsparcia publicznego dla doktorantów i zabezpieczenia ich praw w umowach

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-02-10 - 2015-11-30
179 035,27 PLN
161 033,46 PLN
system oświaty
Opis projektu
Ponad 40 tys. doktorantów w całej Polsce może korzystać z państwowych funduszy stypendialnych. Dotychczas nie była prowadzona kompleksowa kontrola sposobu dystrybucji tych funduszy na uczelniach ze strony instytucji do tego powołanych, a instytuty badawcze i naukowe w ogóle w tym zakresie nie były kontrolowane. Tymczasem prowadzone przez Fundację FPS w latach 2010-12 monitoringi wydatkowania funduszy adresowanych do studentów ujawniły kilkaset nieprawidłowości w regulacjach i procedurach dotyczących rozdziału stypendiów w uczelniach publicznych i niepublicznych.
Długofalowym celem monitoringu było zapewnienie doktorantom równego dostępu do pomocy publicznej poprzez zabezpieczenie ich praw w dokumentach wewnętrznych uczelni i instytucji badawczo-naukowych oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
Monitoringiem objęto 111 podmiotów. Do każdego z nich skierowano wnioski o dostęp do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie regulaminów wewnętrznych, umów z doktorantami, procedur obsługi wszystkich rodzajów stypendiów oraz decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń. Dla 98 podmiotów opracowano indywidualne rekomendacje zmian. Raport końcowy, podsumowujący badanie, został przekazany wszystkim polskim uczelniom, instytucjom opiniującym akty prawne w imieniu środowiska akademickiego i instytucjom sprawującym nadzór nad nimi.
32 podmioty zobowiązały się do usunięcia wad w aktach prawa wewnętrznego oraz w stosowanych procedurach i wzorcach umownych, a 26 podmiotów zrealizowało te deklaracje. Wyniki moniotoringu dowiodły, że konieczne jest rozpoczęcie prac legislacyjnych nad zmianą sposobu finansowania studiów doktoranckich. Ważnym rezultatem projektu jest również przekonanie badanych podmiotów, że ich działalność, w zakresie którego dotyczy projekt, podlega nadzorowi obywatelskiemu i jest objęta procedurą dostępu do informacji publicznych. Raport jest punktem wyjścia do wprowadzenia zmian w rozporządzeniach ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z efektów projektu korzystają doktoranci, których prawa dostępu do środków z funduszu stypendialnego są w coraz większym stopniu zagwarantowane.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny