Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-03-03 - 2015-12-31
246 377,54 PLN
221 586,00 PLN
prawo, religia i bezwyznaniowość, system oświaty, wielokulturowość
Opis projektu
Z badań przeprowadzonych przez Grantobiorcę w 2012 r. wynika, że w małopolskich szkołach dochodzi do dyskryminacji na tle wyznania/światopoglądu. Wiele placówek nie przestrzega obowiązującego w tym zakresie prawa i wymaga np. pisemnego wypisania się z zajęć religii, co jest niezgodne z nowym rozporządzeniem, przyjętym na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z nowymi przepisami szkoła ma m.in. obowiązek zapewnienia dostępu do lekcji etyki lub lekcji religii wyznania innego niż katolickie każdej osobie, która wyrazi taką chęć. Prawo to nie jest jednak w praktyce stosowane, a do życia i przestrzeni szkoły przenika wiele treści wyznania katolickiego.

Zamierzeniem projektu było nagłośnienie wśród decydentów i opinii publicznej problemu dyskryminacji w szkole na tle wyznania/światopoglądu oraz zachęcenie rodziców i dorosłych uczniów do sprzeciwiania się dyskryminującym praktykom.

Rezultatem projektu jest podjęcie 27 interwencji w szkołach oraz udzielenie 46 konsultacji prawnych rodzicom i pełnoletnim uczniom. Upowszechniono także informacje na temat dyskryminujących praktyk w szkołach za pomocą dedykowanej strony www, spotów oraz konferencji.

W ramach projektu monitorowano 100 małopolskich szkół oraz doniesienia prasowe pod kątem identyfikowania dyskryminujących praktyk. W wyniku monitoringu podejmowano interwencje. Wymieniono także korespondencję z MEN, w której przedstawiono rekomendacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji na tle wyznania/światopoglądu. Wspierano także rodziców i dorosłych uczniów w konkretnych przypadkach (46 konsultacji prawnych). Ponadto, przeprowadzano kampanię informacyjną, która obejmowała przygotowanie dedykowanej strony www.rownoscwyznania.org (ponad 260 tys. odsłon), trzech spotów, dwóch raportów z monitoringu i broszury podsumowującej działania projektowe. Strona www była promowana za pomocą spotów radiowych. Wyniki monitoringu wraz z rekomendacjami zostały również upowszechnione na konferencji podsumowującej, w której wzięły udział 32 osoby.

Z projektu skorzystało ponad 12 tys. osób, które skorzystały ze strony www oraz bezpośredniego wsparcia.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny