Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Fundacja NA DOBRE, Dobre 77, 24-313 Wilków
2014-03-05 - 2015-12-31
474 446,15 PLN
279 131,74 PLN
obszary wiejskie
Opis projektu
W Polsce nie prowadzono dotąd konsultacji społecznych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), których projekty upubliczniono pod koniec 2014 r.
Celem projektu było wykorzystanie wypracowanych wcześniej narzędzi i metody ,,Przygotujmy się razem!” w przygotowywaniu mieszkańców i samorządów gmin z obszarów zalewowych do udziału w konsultacjach weryfikowanych co 6 lat PZRP. Metoda i narzędzia służą do zmiany sposobu prowadzenia lokalnych działań i tworzenia gminnych dokumentów dot. powodzi z uwzględnieniem uwag obywateli. Ukazują korzyści wspólnego opracowywania przez samorząd i mieszkańców gminnego planu ochrony przeciwpowodziowej, planu ograniczania negatywnych skutków powodzi, działań edukacyjnych i prewencyjnych.
Przeszkolono 20 wolontariuszy konsultacji powodziowych (WKP) (5 warsztatów, spacer badawczy, 3 wizyty studyjne). Przeprowadzono spotkania dla mieszkańców 3 gmin z terenów zagrożonych powodzią (7 wstępnych z psychologiem, 1 informacyjne, 14 edukacyjno-konsultacyjnych), 3 wykłady otwarte, 10 symulacji powodzi na trójwymiarowym modelu, 2 publiczne prezentacje rezultatów projektu, 7 projekcji filmu ,,Przygotujmy się razem!”, porady dot. warunków zabudowy na obszarach zagrożonych powodzią.
Opracowano broszurę edukacyjną oraz poradnik dla aktywnych mieszkańców terenów zagrożonych powodzią, przygotowujące mieszkańców i samorząd do prowadzenia konstruktywnych rozmów podczas konsultacji PZRP. W internecie opublikowano 15 wykładów dot. zarządzania ryzykiem powodziowym.
Beneficjentami projektu byli mieszkańcy i samorząd gminy Wilków, Dąbrowa Chełmińska, Gorzyce oraz obywatele korzystający z wypracowanych w projekcie i dostępnych w Internecie materiałów.
Projekt zrealizowano w partnerstwie z lokalną organizacją, która przygotowała model przestrzenny gminy Wilków wraz z prezentacją multimedialną, przeprowadzała na nim pokazy symulacji powodzi dla mieszkańców, prowadziła stronę i forum projektu, przygotowała aplikację na urządzenia mobilne.