Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dziennikarze przeciw dyskryminacji

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-10-31
314 178,40 PLN
273 616,23 PLN
integracja, wielokulturowość
Opis projektu
Media wywierają istotny wpływ na opinię publiczną i kształtują postawy społeczne, dlatego tak ważny jest sposób, w jaki relacjonują treści dotyczące grup narażonych na dyskryminację. Przekazy medialne często pełne są stereotypówi uproszczeń oraz nastawione są na tzw. wysoką klikalność, przez co jakość i rzetelność przekazywanych informacji często schodzi na dalszy plan. Jeśli chodzi o media lokalne, to z doświadczenia Grantobiorcy wynika, że często pomijają one tematy dotyczące mniejszości i problemu dyskryminacji.

Zamierzeniem projektu było zaangażowanie dziennikarzy lokalnych mediów w aktywny i konstruktywny sprzeciw wobec dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną oraz wobec dyskryminacji osób spoza tzw. „normy” (np. z niepełnosprawnością , byłych więźniarek i więźniów ).

Rezultatem projektu było zwiększenie kompetencji 180 dziennikarek i dziennikarzy mediów lokalnych do rzetelnego podejmowania problemu dyskryminacji.

W ramach projektu w 15 miejscowościach zrealizowano 15 dwudniowych warsztatów dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Odbyły się także trzy szkolenia w Warszawie (łącznie 8 dni) dla blisko 100 dziennikarek i dziennikarzy z całego kraju. Uruchomiona została strona internetowa projektu oraz funpage, na którym regularnie zamieszczane są informacje o tematyce antydyskryminacyjnej. Opublikowano także 17 tekstów osób uczestniczących, które są bezpośrednim owocem przeprowadzonych szkoleń i warsztatów. Prowadzący, przez dostarczenie wiedzy i umiejętności, zwrócili uwagę i uwrażliwili osoby uczestniczące na problemy osób narażonych na wykluczenie, dyskryminację i łamanie ich praw, co zaczęło owocować rzetelnymi publikacjami. Prowadzącymi byli trenerzy antydyskryminacyjni, reporterzy piszący o świecie postkolonialnym, innych kulturach, o problematyce mniejszości w Polsce (LGBT, b. więźniowie) oraz przedstawiciele mniejszości.

Rolą organizacji partnerskiej było wsparcie w dotarciu do lokalnych dziennikarzy i dziennikarek i rekrutacja osób uczestniczących w warsztatach, a także koordynacja współpracy z redakcjami lokalnych mediów.

Beneficjentami projektu było 180 dziennikarzy i dziennikarek.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny