Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2015-09-30
258 600,00 PLN
232 740,00 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Potrzeba realizacji projektu wyniknęła z gwałtownie rosnącej presji na ekosystemy rzeczne i obserwacji, że szereg działań podejmowanych przez instytucje zarządzające rzekami w Polce stoi w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymogami polityki środowiskowej UE. Wyraźnym przykładem były prace utrzymaniowe - w ostatnich latach mogło zostać w Polsce zdegradowanych kilka tysięcy kilometrów małych rzek. Ze względu na swoją skalę i negatywne skutki środowiskowe, stanowiło to zagrożenie dla osiągnięcia w Polsce celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem była poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w Polsce. Podjęte działania miały doprowadzić do tego, aby prace hydrotechniczne na rzekach były prowadzone w sposób możliwie nieszkodliwy dla przyrody i zgodny z prawem. Projekt miał też dostarczyć informacji na temat środowiskowych kosztów prac utrzymaniowych i przyczynić się do integracji środowisk związanych z rzekami.
Skontrolowano inwestycje i prace utrzymaniowe na wybranych 65 rzekach, zbadano wpływ tych prac na stan ekologiczny rzek. Wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej projektu oraz przekazane kluczowym instytucjom na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Zaopiniowanych zostało pięć najważniejszych dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki wodnej. Zorganizowano 3 spotkania, w tym warsztaty szkoleniowo-dyskusyjne dla administracji i organizacji pozarządowych.
Projekt wykazał, że ingerencja w ekosystemy rzek była często umotywowana doraźnym interesem lokalnym, przy zignorowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i szerzej pojętego interesu społecznego. Zmiana standardów gospodarowania wodą jest długo trwającym procesem, w którym ważną rolę odgrywają m.in. zmiana świadomości społecznej, zmiana procedur administracyjnych i świadomości urzędników. W ramach projektu udało się otworzyć dialog między środowiskiem przyrodników i meliorantów oraz wnieść konstruktywne, częściowo uwzględnione, uwagi do strategicznych dokumentów planistycznych.
Z działań realizowanych w projekcie skorzystali: przyrodnicy, urzędnicy zajmujący się gospodarką wodną oraz zwykli obywatele.
Działania kontrolne w projekcie były prowadzone woj. mazowieckim i świętokrzyskim, natomiast działania rzecznicze i integracja środowiska przyrodników i administracji były ponadlokalne i służyły poprawie rozwiązań w całej Polsce.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny