Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Trening metapoznawczy (MCT) dla osób chorujących na schizofrenię

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
wielkopolskie
Kaszczor
2014-03-10 - 2014-12-09
66 075,62 PLN
59 135,62 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Liczba osób, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną i podejmujących leczenie stale rośnie. Według Rocznika Statystycznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w latach 1990 – 2009 wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł w opiece ambulatoryjnej o 123% do 3638 na 100 tys., a w opiece stacjonarnej – o 51% do 548 na 100 tys. ludności. System leczenia psychoz w Polsce opiera się w głównej mierze na farmakoterapii, brakuje wsparcia o charakterze psychoterapeutycznym. Formą terapii środowiskowej są dzienne ośrodki wsparcia (OW), np. środowiskowe domy samopomocy. Obecnie działalność OW ma niską efektywność ze względu na brak przygotowania i środków do prowadzenia nowych form terapii niefarmakologicznej. Bez wsparcia psychoterapeutycznego większość chorujących psychicznie nie ma szans na powrót do zdrowia i funkcjonowania społecznego sprzed choroby.
Celem projektu było wzmocnienia systemu wsparcia osób chorujących psychicznie poprzez uzupełnienie podstawowej oferty OW o trening metapoznawczy dla osób ze schizofrenią.
W wyniku realizacji projektu 118 ośrodków wsparcia w 6 województwach rozszerzyło ofertę wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Około 1500 uczestników skorzystało z treningu metapoznawczego, służącego zmniejszeniu następstw zniekształceń poznawczych towarzyszących chorobie.
Działania obejmowały przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningu metapoznawczego 192 terapeutów ze 118 Ośrodków Wsparcia w 6 województwach, którzy następnie przeprowadzili trening z około 1500 uczestnikami. Przygotowano materiały do prowadzenia MCT – prezentację, materiał filmowy, przykłady ćwiczeń domowych, podręcznik dla uczestników szkoleń (500 egz.). Powstała platforma internetowa www.metapozanie.pl będąca bazą wiedzy o MCT, z której można pobrać bezpłatne materiały do zajęć. Projekt był promowany na konferencjach specjalistycznych i spotkaniach tematycznych.
Beneficjentami projektu było 1500 osób chorujących psychicznie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny