Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kontrola przestrzegania KPA przez podmioty realizujące politykę spójności

Kontrola obywatelska Nieukończony
mazowieckie
Wyszków
2014-02-03 - 2015-02-28
51 359,63 PLN
45 000,00 PLN
dostęp do danych publicznych, instytucje publiczne
Opis projektu
Z badań pilotażowych organizacji wynika, że normy dotyczące terminów w Kodeksie Postępowania Administracyjnego są łamane nie tylko w obszarze projektów unijnych, ale też konkursów finansowanych ze środków publicznych. Administracja publiczna przyjmuje datę wpływu do urzędu jako podstawę dochowania terminu, podczas gdy powinna obowiązywać data stempla pocztowego.
Celem projektu było wprowadzenie standardu przestrzegania KPA w kwestii terminów przez wszystkie instytucje rządowe i samorządowe zaangażowane w realizację perspektywy finansowej 2014-2020.
Projekt nieukończony. Sprawdzono informacje na temat terminu składania wniosków dla 3000 konkursów finansowanych ze środków unijnych we wszystkich województwach w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Na tej podstawie zrobiono zestawienia w arkuszach kalkulacyjnych, które miały być dostępne na stronie http://kpa.siedzieje.pl do 2020 roku (strona obecnie niedostępna). Zebrane dane potwierdziły jedynie, że w znakomitej większości przypadków administracja przyjmowała termin wpływu wniosku do urzędu. Ze względu na trudności techniczne (utrata danych z serwerów), jak i organizacyjne, Fundacja nie zrealizowała działań służących opracowaniu, podsumowaniu i upowszechnieniu wyników monitoringu i wprowadzeniu zmian w instytucjach.