Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wykorzystanie wiedzy przez administrację - mechanizmy nadzoru obywatelskiego

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Wierzbica
2014-03-03 - 2015-09-03
91 271,79 PLN
81 999,79 PLN
finanse publiczne
Opis projektu
Głównym zidentyfikowanym problemem był brak kontroli społecznej nad wykorzystywaniem przez administrację publiczną wyników badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności UE i niewystarczające oparcie podejmowanych decyzji na rekomendacjach wynikających z badań.
Celem projektu było wypracowanie mechanizmów nadzoru nad działaniami administracji rządowej w zakresie wykorzystania wiedzy płynącej z ewaluacji oraz promocja wykorzystania ewaluacji przez organizacje pozarządowe. Projekt miał też wpłynąć na zastosowanie przez administrację rekomendacji dotyczących zmniejszenia obciążeń dla beneficjentów funduszy UE w kolejnym okresie programowania.
Efektem projektu było zwiększenie wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych przez MIiR przy tworzeniu systemu wdrażania funduszy UE na lata 2014-2020. W wytycznych dotyczących systemu wdrażania funduszy UE wprowadzono konkretne zmiany zmniejszające obciążenia dla aplikujących organizacji. Projekt pokazał także organizacjom pozarządowym, że mogą wykorzystywać wiedzę zawartą w ewaluacjach dla działań partycypacyjnych oraz do nadzoru nad działaniami administracji publicznej. Zainicjowana w środowisku organizacji dyskusja jest kontynuowana na kolejnych forach, np. na Kongresie Ewaluacji.
Kluczowym elementem projektu był raport z analiz syntetyzujący wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych (przeanalizowano 176 raportów, zidentyfikowano 406 rekomendacji dotyczących zmniejszania obciążeń dla beneficjentów funduszy UE). Raport stanowił bazę do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych. Monitoringiem objęto 21 wytycznych MIiR, zgłoszono 13 uwag, z czego 3 zostały uwzględnione w nowych wytycznych. Raport został zaprezentowany na 2 konferencjach skierowanych łącznie do 185 uczestników.
Z realizacji projektu skorzystali obecni i przyszli beneficjenci funduszy unijnych, wobec których udało się zmniejszyć obciążenia związane z aplikowaniem o środki UE, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele administracji publicznej.
Udział Partnera z Norwegii pozwolił na wymianę doświadczeń dotyczących barier wykorzystywania przez administrację wniosków z ewaluacji oraz na sformułowanie rekomendacji w tym zakresie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny