Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-30 - 2016-04-30
172 645,85 PLN
153 077,27 PLN
polityki krajowe, wielokulturowość, wymiar sprawiedliwości
Opis projektu
Wieloletnie doświadczenie grantobiorcy, a także przeprowadzone wśród sędziów badania (np. raport z monitoringu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, 2013 r.) pokazują, że świadomość społeczna i prawna sędziów w odniesieniu do zjawiska dyskryminacji pozostaje niewystarczająca. Do Fundacji Helsińskiej regularnie wpływają sprawy, które świadczą o braku wrażliwości sędziów i prokuratorów na szczególne potrzeby różnych grup np. osób z niepełnosprawnością. Z analizy spraw napływających do Fundacji wynika niejednokrotnie, że problem, z którym zgłaszają się klienci nie dotyczy wadliwego stosowania prawa, ale nieodpowiedniego potraktowania podczas przeprowadzania czynności procesowych – jak np. prośba o zdjęcie „czapki” skierowana przez sędziego do żyda noszącego kipę. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie mają dostępu do kształcenia i informacji w zakresie postępowania z członkami grup narażonych na dyskryminację ani podczas aplikacji odbywanej w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ani w trakcie dalszych szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego.

Zamierzeniem projektu było uwrażliwienie sędziów i prokuratorów na szczególne potrzeby przedstawicieli grup narażonych na dyskryminację, którzy biorą udział w czynnościach procesowych.

W wyniku podjętych działań we współpracy ze środowiskiem sędziów i prokuratorów oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowano i upowszechniono pierwszy tego rodzaju przewodnik dla wymiaru sprawiedliwości, który podejmuje temat równego traktowania uczestników postępowań.

W ramach projektu powołano ekspercką grupę roboczą, składającą się z sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie 10 spotkań grupy roboczej została sprecyzowana koncepcja Przewodnika oraz przeanalizowane zostały poszczególne jego części. Zorganizowano także 2 konferencje, upowszechniające idee Przewodnika, w których wzięło udział łącznie ok. 200 osób. Dzięki współpracy z Biurem RPO Przewodnik został wydany w nakładzie 4 tys. egzemplarzy, a do każdego sądu i każdej prokuratury w Polsce wysłane zostały 3 egzemplarze. W ramach promocji Przewodnika przeprowadzonych zostało 11 spotkań we wszystkich apelacjach sądowych z sędziami i prokuratorami, w których w sumie udział wzięło ponad 200 osób.

Beneficjentami projektu było 400 osób, związanych z wymiarem sprawiedliwości, które uczestniczyły w spotkaniach upowszechniających idee zawarte w Przewodniku.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny