Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-30 - 2016-04-30
279 691,84 PLN
249 691,84 PLN
wymiar sprawiedliwości, prawo, finanse publiczne
Opis projektu
Statystyki pokazują, że uzyskanie odszkodowania nawet przy drastycznych błędach organów władzy publicznej i ewidentnych pomyłkach urzędniczych, napotyka na liczne przeszkody i jest w praktyce mało prawdopodobne. Dla przykładu, całkowita suma odszkodowań na rzecz obywateli w 2012 roku wyniosła ok. 400 mln zł, podczas gdy sędziowie oddalili roszczenia na kwotę prawie 3,5 mld zł. Statystycznie obywatele przegrywają 90% wszczętych procesów. Stan ten świadczyć może o dysfunkcji obowiązujących procedur.

Celem projektu było zidentyfikowanie przyczyn dysfunkcji polskiego systemu rekompensat szkód związanych z wykonywaniem władzy publicznej oraz podjęcie działań na rzecz zmiany obejmujących propozycje zmian prawnych, jak i uwrażliwienie sędziów i urzędników na sytuację poszkodowanego.

Monitoringiem objęto łącznie blisko 500 spraw sądowych z zakresu odpowiedzialności majątkowej władzy publicznej prowadzonych w 45 sądach okręgowych w całej Polsce. W kilkudziesięciu sprawach prezentowano pisemne opinie Fundacji na korzyść poszkodowanych. W wyniku monitoringu opublikowano raport „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem”. Raport przekazano sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawicielom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Ministerstwa Skarbu. Powstał również poradnik dla obywateli „Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy”, dostępny na stronie internetowej i przekazany do 2000 bibliotek. Uruchomiono portal odpowiedzialnoscwladzy.pl, który informuje o precedensowych sprawach, daje możliwość nawiązania kontaktu z Fundacją oraz objęcia sprawy monitoringiem. Zorganizowano konferencję dla blisko 200 osób - przedstawicieli instytucji, sędziów, naukowców.

Odbiorcami projektu byli poszkodowani przez władzę – osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza osoby fizyczne nieposiadające wiedzy prawniczej, jak również sędziowie i urzędnicy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny