Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Inkubator aktywizacji "Uwierz w siebie" w Krzanowicach

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
śląskie
Rybnik
2014-04-01 - 2015-03-31
123 959,04 PLN
97 700,00 PLN
niepełnosprawność, integracja
Opis projektu
W Krzanowicach mieszka około 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te nie posiadają kompetencji społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie, są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym i wymagają specjalistycznego, stałego wsparcia w wielu dziedzinach życia (np. poradnictwo prawne, zawodowe, psychologiczne, społeczne). Na terenie gminy nie działa aktualnie żadna placówka, realizująca program aktywizacji dla osób z niepełnosprawnością, która przygotowywałaby je do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. W grupie, do której kierowany jest projekt (15 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ich rodzice) istnieje wyraźna potrzeba integracji i edukacji społecznej, a także chęć zrzeszania się i wzajemnej pomocy w zakresie radzenia sobie z problemami niepełnosprawnych dzieci i ich usamodzielnianiem w życiu codziennym.
Projekt miał na celu reintegracje społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizację ich rodziców.
Dzięki realizacji projektu 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy Krzanowice podniosło swoje umiejętności społeczne o średnio 30%. Ich 8 rodziców wzmocniło swoje kompetencje psychospołeczne i komunikacyjne oraz zdobyło umiejętności w zakresie ubiegania się o dotacje, co pozwoli na pozyskiwanie środków na dalsze działania.
W ramach Inkubatora aktywizacji osoby z niepełnosprawnością miały możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczestnicy brali udział w systematycznie odbywających się zajęciach (22 warsztaty i wyjazdy usamodzielniające, 80 warsztatów prowadzenia gospodarstwa domowego, 67 spotkań na zajęciach rozwoju zainteresowań – graficzne, teatralne, fotograficzne, a także udział w wydarzeniach i praca na rzecz społeczności lokalnej),a ich postępy były stale monitorowane przez prowadzących. Spotykający się w ramach Klubu Rodzica uczestnicy dzięki udziałowi w warsztatach prowadzonych przez terapeutę, psychologa, dietetyka, wizażystkę wzmocnili swoje kompetencje psychospołeczne i komunikacyjne. Nabyte umiejętności zdobywania środków w konkursach grantowych pozwolą na kontynuację działań w przyszłości.
Beneficjentami projektu było 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 8 rodziców.
Partnerami projektu były organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy – Stowarzyszenie „Dla nas szansa” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa śląskiego, które wsparły realizację projektu poprzez promocję działań, udostępnienie lokalu i udział w remoncie pomieszczeń.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny