Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Na Straży Sondaży - Przetargi Publiczne

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-03-31
86 933,51 PLN
77 133,51 PLN
system oświaty
Opis projektu
Zgodnie z postulatem „administracji opartej na wiedzy”, decyzje urzędników mają być podejmowane na podstawie wiarygodnych informacji. Źródłem tych informacji są głównie badania sondażowe, które instytucje zlecają w drodze zamówień publicznych. Zdaniem ekspertów jakość badań sondażowych zlecanych w ten sposób jest niezadowalająca, gdyż jedynym kryterium rozstrzygnięcia przetargu jest najniższa cena. Urzędnikom przygotowującym przetargi często brakuje świadomości znaczenia aspektów merytorycznych dla jakości wyników badania.
Celem projektu była poprawa jakości zamówień publicznych dotyczących badań sondażowych, służąca zwiększeniu efektywności decyzji podejmowanych w zakresie polityk publicznych.
W wyniku realizacji projektu powstała baza przetargów publicznych na badania sondażowe wraz z ich ocenami oraz przewodnik dla instytucji zamawiających badania. 65 instytucji publicznych otrzymało indywidualną analizę przetargu i informację, gdzie znaleźć wsparcie ułatwiające właściwe zamawianie sondaży. Grono 30 urzędników zamawiających badania zwiększyło swoją wiedzę na temat kryteriów stosowanych w przetargach na zamówienia.

Kontroli zostały poddane 103 ogłoszenia przetargowe 65 instytucji. Dla każdego zamówienia eksperci analizowali Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Analiza w formie Karty Oceny Zamówienia została wysłana kontrolowanym instytucjom. Przeprowadzono 14 wywiadów z urzędnikami odpowiedzialnymi za zamówienia. Na podstawie analiz i wywiadów powstały 2 półrocze raporty zawierające wskazówki dotyczące zlecania badań sondażowych oraz scenariusz szkolenia dla urzędników. W konferencji końcowej wzięło udział ok. 50 osób, w tym przedstawiciel instytucji centralnych.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 65 centralnych instytucji publicznych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny