Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mow@ miłości

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
śląskie
Żywiec
Áskorun ehf, Islandia
2014-03-01 - 2015-12-31
350 018,50 PLN
314 988,50 PLN
integracja, mowa nienawiści, Romowie, wielokulturowość
Opis projektu
W Polsce obserwuje się narastający problem mowy nienawiści zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi ogromne wyzwanie dla organów ścigania, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści jest niska karalność sprawców oraz przyzwolenie społeczne opierające się na braku zdecydowanego sprzeciwu i reakcji.

Projekt zmierzał do zwiększenia wysiłków lokalnych liderów na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści.

Rezultatem projektu buło przeprowadzenie szeroko zakrojonej ogólnopolskiej kampanii przeciwko mowie nienawiści, która obejmowała 29 lokalnych wydarzeń.

W ramach projektu zorganizowano Akademię Animacji Antydyskryminacyjnej (AAA), w której wzięło udział 30 animatorów z różnych, głównie mniejszych miejscowości w całej Polsce. AAA obejmowała szereg warsztatów oraz zakładała praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez zorganizowanie 3 wydarzeń antydyskryminacyjnych w Żywcu. Następnie 20 osób uczestniczących w AAA otrzymało wsparcie eksperckie w postaci tutoringu, czego efektem było zorganizowanie 15 wydarzeń lokalnych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie mowie nienawiści. W działaniach lokalnych uczestniczyło ponad 2700 osób. Ponadto, zorganizowano we współpracy z lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 11 wydarzeń w przestrzeni publicznej, które polegały na wspólnym malowaniu grafitii z przesłaniem antydyskryminacyjnym. Do działań udało się włączyć osoby z grup narażonych na mowę nienawiści/dyskryminację (osoby LGBT, Głuche, starsze, Romów, migrantów, osoby z niepełnosprawnością intelektualną). Z wszystkich wydarzeń kampanii oraz z całości działań powstały prezentacje multimedialne promowane w internecie. Działania projektowe były także upowszechniane w gazetce „Barwy Żywca”, wydawanej przez Fundację Klamra (w okresie realizacji projektu opublikowano cztery numery).

Beneficjentami projektu było 30 lokalnych liderów i liderek oraz 2895 osób, które uczestniczyły w 29 lokalnych wydarzeniach antydyskryminacyjnych.
Rolą organizacji partnerskiej z Islandii było podzielenie się wiedzą na temat niestandardowych metod prowadzenia warsztatów, która została wykorzystana w ramach AAA. Przedstawiciel organizacji partnerskiej świadczył również wsparcie eksperckie w postaci tutoringu. Miasto Żywiec współpracowało natomiast przy organizacji AAA i wydarzeń lokalnych w Żywcu, nadając im odpowiednią rangę.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny