Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przygraniczni

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2015-06-30
228 377,48 PLN
203 999,54 PLN
wielokulturowość, uchodźcy i migranci
Opis projektu
Miejscowości przygraniczne Krynki, Michałowo i Dołhobyczów zamieszkują społeczności zróżnicowane pod względem etnicznym (Polacy, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie) i religijnym (katolicy, prawosławni, muzułmanie). W każdej z nich dochodziło w ostatnich latach do nazistowskich incydentów takich jak napisy na murach, pobicia, wyzwiska, wandalizm cmentarzy i synagog, o czym informowała m.in. Brunatna Księga.
Dzieci i młodzież przejmują stereotypowe myślenie i nabierają uprzedzeń względem swoich sąsiadów. W działaniach lokalnych instytucji brakuje inicjatyw kierowanych do większej części społeczności, a zwłaszcza do młodzieży. Zamiast żywej współczesnej kultury pokazującej korzyści płynące z wielokulturowości, integrujących działań ograniczających mowę i czyny nienawiści, proponowane są działania skoncentrowane na kultywowaniu tradycji i folkloru.
Celem projektu było przygotowanie młodzieży do prowadzenia działań promujących tolerancję i poszanowanie dla lokalnej tradycji wielokulturowości oraz wzmocnienie lokalnych ośrodków kultury w walce z ksenofobią i nietolerancją.
W rezultacie projektu 43 osoby (w wieku 12-18 lat) wyznania katolickiego, prawosławnego i muzułmańskiego, zostały przygotowane, dzięki poznaniu narzędzi animacji kultury i pracy projektowej, do realizacji artystycznych inicjatyw społecznych promujących działania antydyskryminacyjne i lokalną wielokulturowość.
Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach twórczych i antydyskryminacyjnych, dla 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono warsztaty antydyskryminacyjne. Zorganizowano 3 gry miejskie i Kongres Młodych Animatorów Kultury. Młodzież zrealizowała 16 inicjatyw mających na celu promocję tolerancji i wielokulturowego charakteru swoich miejscowości.
W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 12-18 lat z trzech miejscowości Krynki, Michałów i Dołhobyczów. Z projektu skorzystały również Gminne Ośrodki Kultury, szkoły, organizacje pozarządowe.
Stowarzyszenie korzystało z infrastruktury Partnerów, co umożliwiło organizację spotkań z młodzieżą i realizację projektów indywidualnych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny