Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Aktywni w Sieci - program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
lubelskie
Zamość
2014-03-03 - 2016-03-31
101 672,75 PLN
89 272,75 PLN
niepełnosprawność, samopomoc/self-adwokaturaa
Opis projektu
W Polsce żyje ok. 20-25 000 osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stanowią one ponad połowę osób niepełnosprawnych ruchowo. Federacja obserwuje, że osoby z niepełnosprawnością (zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym) rzadko włączają się w działania obywatelskie, takie jak konsultowanie i wypracowywanie rozwiązań prawnych, monitorowanie decyzji władz dotyczących osób z niepełnosprawnością, pracę organizacji pozarządowych. Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę w 2012 r. Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, jednym z ważniejszych wyzwań jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w kształtowanie prawa krajowego i lokalnego.
Celem projektu było zwiększenie aktywności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez realizację programu kształcenia self-adwokatów, czyli rzeczników własnych praw.
Dzięki przeprowadzonym działaniom powstała grupa aktywnych i świadomych swoich praw obywateli licząca 30 osób z niepełnosprawnością (w tym 3 osoby niemówiące).
Powołano radę programową, w której skład weszło 12 osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzono cykl szkoleń dla 49 osób z niepełnosprawnościami na temat ich praw. Przeszkoleni wzięli udział w 11 lokalnych debatach, 7 zewnętrznych wydarzeniach (seminaria, debaty, konferencje) i 3 wizytach studyjnych. 5 self-adwokatów zaangażowało się w doradzanie władzom lokalnym, centralnym i europejskim, a 4 w działalność lokalnych organizacji pozarządowych, w tym 2 z nich pełnią funkcję w ich zarządach. Zorganizowano szkolenia dla 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek oświatowych pracujących z młodzieżą z niepełnosprawnościami, aby opiekunowie osób z niepełnosprawnościami pełnili jednocześnie wśród nich rolę edukatorów w dziedzinie praw i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Wydano publikację zawierającą analizę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ze wskazaniem problemów i proponowanych działań naprawczych (150 egz.).
Z projektu skorzystało 91 osób, w tym 51 z niepełnosprawnością.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny