Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie miękkiej dyskryminacji osób mówiących po śląsku

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
śląskie
Chorzów
2014-05-01 - 2015-12-31
171 344,56 PLN
154 209,31 PLN
wielokulturowość
Opis projektu
O problemie miękkiej dyskryminacji świadczą dyskusje na śląskich forach internetowych oraz serwisach społecznościowych. Osoby mówiące po śląsku dyskryminowane są też w trakcie ubiegania się o pracę. Dotychczas nie podjęto prób naukowego zbadania zjawiska dyskryminacji językowej na Śląsku. Członkowie Pro Loquela Silesiana zaobserwowali, iż podejście do kwestii językowych na Górnym Śląsku różni się w zależności od płci. Kobiety rzadziej kultywują śląską kulturę, w tym i mowę, niż mężczyźni.
Celem projektu było naukowe zbadanie oraz zmniejszenie miękkiej dyskryminacji osób używających publicznie śląskiej mowy.
Zbadano zjawisko miękkiej dyskryminacji osób mówiących po śląsku oraz przeprowadzić skierowane głównie do kobiet działania promocyjne mające za zadanie przeciwdziałanie temu zjawisku. W wyniku tego nastąpił wzrost świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji osób mówiących po śląsku w przestrzeni publicznej.
Zrealizowano badania lingwistyczne oraz socjologiczne ankietowe ex-ante i ex-post wśród 500 osób. Badania potwierdziły, że kobiety częściej niż mężczyźni ulegają miękkiej dyskryminacji, negatywnie oceniając używanie śląskiej mowy w przestrzeni publicznej. Zrealizowano kampanię przeciwko dyskryminacji osób mówiących po śląsku, która obejmowała wykonanie strony internetowej zawierającej bloga i 5 sesji fotograficznych, dystrybucję 5000 plakatów, upowszechnienie w serwisie youtube.com 5 filmów promocyjnych, umieszczenie na nośnikach reklamy miejskiej (50 citylightów i 63 billboardów w miastach na Śląsku). Wydrukowano słownik śląsko-polski (300 egz.). Starano się również pozyskać partnerów społecznych - 11 podmiotów przystąpiło do społecznej koalicji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób mówiących po śląsku.
Z projektu skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób, które zetknęły się z kampanią medialną.