Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Puszcza Zielonka dla mieszkańców

Partycypacja publiczna Zakończony
wielkopolskie
Mielno
2014-02-10 - 2016-04-30
265 247,36 PLN
238 693,21 PLN
ochrona środowiska, instytucje publiczne
Opis projektu
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka to dobro wspólne ale trochę "niczyje". Ma wielu "gospodarzy", leży na terenie 5 gmin, liczne organizacje i grupy korzystają z tego kompleksu leśnego w różnych celach. To sprawia, że nikt do końca nie czuje się odpowiedzialny za ten teren, włącznie z mieszkańcami i turystami.

Celem długofalowym projektu było zbudowanie odpowiedzialności za ten kompleks wśród korzystających z niego osób i organizacji oraz otwarcie instytucji na opinie mieszkańców przed wydaniem jednostronnych decyzji i planowaniem kierunków rozwoju.

Rezultatem projektu było wypracowanie i skonsultowanie Społecznej Strategii Ochrony i Rozwoju Puszczy Zielonka, oprac. na podstawie wyników badań ilościowych dot. potrzeb i opinii osób z niej korzystających (845 os.), uzgodnionej przez przedstawicieli 10 instytucji - gospodarzy na tym terenie i poddanej konsultacji mieszkańcom i organizacjom w ramach zrealizowanych działań projektowych. Opracowany został także Model Partycypacyjny, który określał narzędzia i sposoby włączania obywateli w tematy dotyczące PZ.
W wyniku realizacji projektu udało się zdiagnozować problemy i potrzeby mieszkańców odnośnie korzystania z Puszczy Zielonka – oprócz ww badań w konsultacje bezpośrednie włączyło się 5 500 osób korzystając z wielu narzędzi partycypacji: 21 spotkań/debat/paneli/warsztatów, Punktu Konsultacyjnego, spotkań i tablic w terenie, www i FB.
Dzięki realizacji projektu wzrosła u mieszkańców świadomość potrzeby ochrony PZ a u instytucji pożądanych przez mieszkańców kierunków jej rozwoju jak i potrzeby konsultacji podejmowanych decyzji. W obszarze infrastruktury turystycznej wyniki konsultacji już zostały częściowo uwzględnione w działaniach ZMPZ i mają być brane pod uwagę przy planowaniu przyszłych działań i budżetów. Udało się także wpłynąć na władze gminy Czerwonak w sprawie rewitalizacji Placu Zielonego.
Beneficjentami projektu byli mieszkańcy, turyści i organizacje, korzystające z zasobów Puszcza Zielonka
Partnerem projektu były LP Nadleśnictwo Łopuchówko, które udostępniło lokal na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny