Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczeństwo to także Ty

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-03 - 2016-04-29
345 594,00 PLN
228 981,00 PLN
bezdomność, więźniowie, prawo
Opis projektu
Problem bezdomności wśród skazanych i osób opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze stale narasta. 47,3% bezdomnych to osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w Zakładzie Karnym (Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2012). Utrata domu potęguje wykluczenie i ogranicza możliwość zmiany trybu życia na społecznie akceptowany. Ośrodek Readaptacji Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie jest jedynym w Warszawie, którego wyłącznymi beneficjentami są osoby skazane.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób opuszczających jednostki penitencjarne poprzez zapewnienie im warunków do poprawnego odnalezienia się w społeczeństwie, a tym samym zmniejszenie liczby osób wracających na drogę przestępstwa.

Udzielono wsparcia 182 mężczyznom (średni czas przebywania w ośrodku 4 miesiące) oraz zapewniono porady prawne osobom skazanym i ich rodzinom (ok. 1000 porad). 37 osób usamodzielniło się, 39 - podjęło leczenie odwykowe, 29 - dołączyło do grup AA.

Prowadzono ośrodek dla bezdomnych mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne zapewniający całodobowe wsparcie (23 miejsca noclegowe, posiłki, odzież, środki czystości), w tym indywidualną pracę z każdym mieszkańcem w oparciu o opracowany wspólnie z nim plan wychodzenia z bezdomności (wyjaśnienie sytuacji prawnej, utrzymywanie kontaktu z kuratorem sądowym, spłata zadłużeń, uregulowanie spraw rentowo-emerytalnych, próba nawiązania kontaktu z rodziną, podjęcie leczenia, terapii uzależnień lub terapii psychologicznej, podjęcie pracy, podjęcie starań o uzyskanie lokalu mieszkalnego itp., a także dbanie o higienę osobistą, relacje i czystość w ośrodku). Realizowano poradnictwo prawne w trybie stacjonarnym, telefonicznym i korespondencyjnym adresowane do pozbawionych wolności, ich rodzin oraz osób bezdomnych (ok. 1000 porad prawnych oraz 39 pism procesowych).

Z działań projektu skorzystało 182 mężczyzn, którzy opuścili jednostki penitencjarne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do ośrodka, oraz ok. 1000 osób, którym udzielono porady prawnej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny