Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wolontariat - razem można więcej!

Dzieci i młodzież Zakończony
śląskie
Bielsko-Biała
2014-02-03 - 2016-04-30
380 848,82 PLN
335 781,25 PLN
streetworking, działania edukacyjne
Opis projektu
Wyniki badań przeprowadzonych w Bielsku-Białej, dostępne poprzez Interaktywną Mapę Problemów Społecznych, wskazują, że najpoważniejszymi problemami młodych mieszkańców tego miasta są przestępczość nieletnich, wykroczenia i alkoholizm. Potwierdzają to także bielskie instytucje pomocy społecznej. Dlatego też w Bielsku-Białej został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który pracuje m.in.: nad skutecznym zwalczaniem przemocy a także resocjalizacją młodzieży . Od kilku lat organizacje i instytucje uczestniczące w pracach Zespołu, których zadaniem jest wspieranie tzw. trudnej młodzieży, zajmują się zindywidualizowanymi sposobami realizacji procesu wychowawczo-resocjalizacyjnego.
Celem projektu było zwiększenie zaangażowania społecznego młodych ludzi z Bielska-Białej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez włączenie ich w działania wolontariackie na rzecz własnych środowisk.
Dzięki projektowi 40 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej, współpracując ze swoimi rówieśnikami, uczestniczy w inicjatywach społecznych inicjowanych przez Teatr Grodzki oraz instytucje pomocy społecznej.
Podczas projektu został przeprowadzony cykl szkoleń dla wolontariuszy i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Dla każdego uczestnika opracowano Indywidualny Program Wolontariatu. Odbyło się sześć wizyt studyjnych oraz dwie Gale Wolontariatu z udziałem prawie 250 osób. Wydana została publikacja na temat walki z mową nienawiści.
Z projektu skorzystała młodzież w wieku 13-25 lat z Bielska-Białej, zagrożona wykluczeniem społecznym.
Barnaheill Save the Children Iceland, partner projektu, przeprowadził szkolenia dla wolontariuszy oraz opracował publikację dotyczącą przeciwdziałania mowie nienawiści. Partnerem projektu był także Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej. Odpowiadał on za rekrutację swoich wychowanków oraz ich udział w działaniach społecznych realizowanych wspólnie z wolontariuszami Stowarzyszenia.