Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nie damy się wykluczyć

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
warmińsko-mazurskie
Szczytno
Uniwersytet III Wieku w Szczytnie przy Fundacji Archipelag Innowacji Społecznych, Szczytno
2014-02-03 - 2015-01-31
377 740,49 PLN
338 740,49 PLN
seniorzy, wolontariat
Opis projektu
Osoby starsze mają ograniczony dostęp do edukacji komputerowej i językowej, poradnictwa prawnego, profilaktyki zdrowotnej i usług opiekuńczych, co zmniejsza ich udział w życiu społecznym i prowadzi do wykluczenia.
Celem projektu było zwiększenie aktywności osób starszych i włączenie ich do życia społecznego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i zaangażowanie w działania na rzecz własnej grupy.
Dzięki prowadzonym działaniom 200 osób 55+ ze Szczytna i Kętrzyna podniosło swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i znajomość języków obcych oraz zwiększyło swoją aktywność ruchową. Osoby te pogłębiły świadomość własnych praw i rozpoczęły działania na rzecz innych.
Osoby 55+ wzięły udział w zajęciach komputerowych (90 osób), językowych (90 osób), artystycznych (40 osób), ruchowo-rekreacyjnych (200 osób), zajęciach pogodnego starzenia się (90 osób), spotkaniach integracyjnych i wycieczkach pieszych i rowerowych. 18 osób zostało przeszkolonych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i w ramach wolontariatu odbyło 720 h dyżurów opiekuńczych dla innych seniorów. 40 seniorek wzięło udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania dyskryminacji, zaś dwóch seniorów-wolontariuszy przeprowadziło 96 h dyżurów poradnictwa prawnego. Seniorzy zostali przygotowani do prowadzenia zajęć dla innych seniorów w zakresie ICT (30 osób), języka angielskiego (30 osób), zajęć ruchowych (80 osób), turystyki pieszej i rowerowej (20 osób).
Beneficjentami projektu było 200 osób w wieku 55+ ze Szczytna i Kętrzyna.
Partner projektu - Fundacja na rzecz integracji zawodowej społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA była odpowiedzialna za organizację części zajęć. Uniwersytet III Wieku w Szczytnie przy Fundacji Archipelag Innowacji Społecznych zapewnił wsparcie przy promocji projektu i rekrutacji uczestników.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny