Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Poradnictwo bez barier

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
pomorskie
Gdynia
2014-03-01 - 2015-12-31
264 391,58 PLN
224 945,57 PLN
prawo
Opis projektu
W województwie pomorskim osoby niepełnosprawne stanowią 13,8% ogółu ludności (Narodowy Spis Powszechny 2013). Wskaźnik ten ma tendencję wzrostową. Choroba uniemożliwia bądź ogranicza pełnienie ról społecznych, może również doprowadzić do zerwania kontaktów z otoczeniem. Opiekunowie osób niepełnosprawnych najczęściej cierpią na zespół wypalenia sił, niejednokrotnie zaniedbują swoje codzienne sprawy, ponieważ ich życie skoncentrowane jest wokół osoby chorej lub niepełnosprawnej. Życie wielu osób zależnych i ich opiekunów komplikuje trudna sytuacja finansowa, która uniemożliwia skorzystanie z profesjonalnej pomocy.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej świadczonej także w miejscach pobytu osób chorych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
Realizacja projektu przyczyniła się do wsparcia osób do tej pory pozbawionych specjalistycznej pomocy, co pozwoliło im na podjęcie kroków zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, zmniejszyło skalę wypalenia opiekunów.
W ramach projektu udzielano porad prawnych (1809), psychologicznych (481) i pedagogicznych (487) łącznie 2777 porad. Świadczono je stacjonarnie w biurze organizacji, a także odwiedzając klientów w miejscu zamieszkania. We współpracy ze specjalistami 300 osób utworzyło indywidualne plany działania. Oprócz ulotek informacyjnych (nakład 2000) wydano 2 broszury: „Chory w rodzinie” i „Prawa pacjenta” (łącznie 4000 szt.), które trafiły przede wszystkim do klubów seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, szpitali oraz organizacji pozarządowych działającym na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i seniorów.
Pomocą objęto osoby chore i niepełnosprawne oraz ich opiekunów – mieszkańców Gdyni (732 osoby) oraz innych miast i miejscowości (363 osoby) - łącznie 1095 osób.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny