Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Usłysz nasze głosy: obywatel na pierwszym miejscu

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
podkarpackie
Jarosław
2014-04-01 - 2015-09-30
271 745,79 PLN
244 375,74 PLN
niepełnosprawność, samopomoc/self-adwokaturaa
Opis projektu
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często nie mogą w pełni korzystać z praw obywatelskich. Wynika to między innymi z małej wiedzy osób z niepełnosprawnością intelektualną na temat przysługujących im praw, niskiej świadomości własnych potrzeb, zainteresowań, emocji, niewystarczających kompetencji komunikacyjnych, niskiego poczucia własnej wartości.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wzmocnienie ich w pełnieniu roli rzecznika własnych praw (self-adwokata).
Dzięki realizacji projektu 36 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego zostało członkami Regionalnej Organizacji Self Adwokatów. Zgodnie z wynikami prowadzonej ewaluacji, poziom świadomości własnych praw i obowiązków oraz zasób umiejętności społecznych, pozwalających na samodzielne występowanie we własnych sprawach wzrósł u 88% uczestników projektu tj. 32 osób.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których zdobyli kompetencje, pozwalające im na wydanie 5 numerów kwartalnika „Usłysz nasze głosy”, opracowanie materiałów na stronę internetową projektu, przygotowanie 13 reportaży telewizyjnych i nagranie 13 audycji radiowych na tematy ważne dla ONI, przeprowadzenie 5 spotkań z przedstawicielami lokalnych władz oraz zorganizowanie dwudniowej ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce praw osób z niepełnosprawnościami i self-adwokaturze.
Beneficjentami projektu było 36 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny