Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wolontariat - szansa dla integracji

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-02-03 - 2015-06-30
381 352,81 PLN
342 532,81 PLN
wolontariat
Opis projektu
Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich świadczona jest głównie przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) i polega przede wszystkim na doraźnej pomocy finansowej. Taka forma pomocy jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb społecznych (szczególnie w zakresie spędzania czasu, pomocy w bieżących sprawach, wsparcia edukacyjnego czy kontaktów międzyludzkich).

Celem projektu było wzmocnienia systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich Mazowsza poprzez uzupełnienie podstawowej pomocy świadczonej przez OPS o dodatkowe działania opierające się na współpracy z wolontariuszami.

W wyniku zrealizowanych działań w 16 gminach Ośrodki Pomocy Społecznej rozszerzą ofertę pomocy dla podopiecznych. 84 klientów OPS otrzymało wsparcie w zakresie potrzeb społecznych przy udziale wolontariuszy.

W ramach projektu w 16 gminach przeszkolono koordynatorów wolontariatu i kierownictwo OPS oraz zapewniono im indywidualne konsultacje. Zaangażowano do współpracy 170 wolontariuszy (większość z nich zadeklarowała chęć współpracy po zakończeniu projektu). W każdym OPS przeprowadzono spotkania poświęcone budowaniu lokalnych koalicji i zorganizowano po pięć spotkań dla wolontariuszy, przygotowujących ich do pracy z podopiecznymi. Zaktualizowano podręcznik „Wolontariat w OPS” oraz wydano materiały edukacyjnych „Wolontariusz – beneficjent, przystanek w drodze. Do rozwoju osobistego na przykładzie indywidualnym”.

Bezpośrednimi beneficjentami były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – klienci ośrodków pomocy społecznej (84 osoby).

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowali, mającym doświadczenie we współpracy z wolontariuszami. Partner był gospodarzem wizyty studyjnej zorganizowanej dla koordynatorów wolontariatu, stanowił też dla nich wiarygodne źródło wiedzy i inspiracji.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny