Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-04-10
340 757,32 PLN
306 644,32 PLN
badania, polityki lokalne, uchodźcy i migranci
Opis projektu
W Warszawie brakuje spójnej i realizowanej w sposób ciągły polityki wobec cudzoziemców. Nie stosowano efektywnych metod oceny działań na rzecz ich integracji, bardzo ograniczone były konsultacje społeczne i działania na rzecz włączania w nie głównych zainteresowanych. Większość działań ograniczała się do konsultacji samorządu i organizacji pozarządowych. Celem projektu było zdiagnozowanie jakości działań samorządu Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie założeń miejskiego programu na rzecz cudzoziemców.

Projekt miał przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania środków na rzecz cudzoziemców, podniesienia efektywności realizowanych projektów, podniesienia kompetencji pracowników NGO i urzędników w zakresie monitoringu i ewaluacji własnych działań.

Dzięki realizacji projektu udało się przekonać władze miasta do rozpoczęcia prac nad programem na rzecz cudzoziemców we współpracy z przedstawicielami cudzoziemców i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu przeprowadzono 16 spotkań, podczas których określono problemy cudzoziemców (11 wywiadów grupowych i 5 wywiadów pogłębionych), ewaluację 16 projektów skierowanych do cudzoziemców, badanie 9 NGO działających na rzecz cudzoziemców, proces konsultacyjny (siedem spotkań) z udziałem 5 liderów cudzoziemskich, wywiady z 20 urzędnikami w celu poznania metod działań poszczególnych urzędów na rzecz cudzoziemców. W badaniach brało udział 4 cudzoziemców. Opracowano raport „Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym”, który zawierał rekomendacje głównie dla warszawskich urzędów, opracowano publikację na temat działań partycypacyjnych i ewaluacyjnych, a wyniki projektu zaprezentowano na konferencji (70 uczestników).

Beneficjentami projektu byli przedstawiciele NGO działających na rzecz cudzoziemców, urzędnicy miejscy, cudzoziemcy, liderzy społeczności cudzoziemskich, instytucje miejskie.

Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Vox Humana (pomagało w dotarciu do cudzoziemców, określaniu ich potrzeb oraz w konsultacjach), Ośrodek Ewaluacji (koordynował część badań, pomagał w opracowaniu publikacji i raportu) oraz Centrum Komunikacji Społecznej (pomagało w dotarciu do urzędników i dokumentów oraz organizacji konsultacji i konferencji).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny