Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-01 - 2015-11-30
249 445,88 PLN
224 445,88 PLN
konsumenci
Opis projektu
Wraz z dynamicznym rozwojem rynku przewozów lotniczych następuje pogorszenie panującej opinii wśród pasażerów o jakości pewnych aspektów transportu lotniczego. Jednocześnie stosunkowo niewielka grupa podróżujących składa reklamacje i korzysta z przysługujących praw. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy są: niska świadomość konsumentów o ochronie ich praw, trudności w dochodzeniu praw, istnienie „luk prawnych”, rozproszenie podmiotów świadczących pomoc i przeświadczenie wśród pasażerów o niskiej skuteczności instytucji publicznych powołanych do egzekwowania praw.
Celem projektu było zwiększenie świadomości obywateli – pasażerów lotniczych i ich aktywizacja w korzystaniu z praw konsumenckich. Celem długofalowym podniesienie skuteczności egzekwowania praw konsumentów.
Dzięki projektowi dotarto z informacją o prawach pasażerów lotniczych do ponad 20 tysięcy pasażerów. Koncentrowano się szczególnie na dotarciu i pomocy osobom rzadko podróżujących, głównie indywidualnie lub z rodzinami, słabo zorientowanych w prawach. U przedsiębiorców (linii lotniczych) promowano zalety pozasądowego rozwiązywania sporów z klientami (pasażerkami i pasażerami) – nawiązano kontakty z 40 liniami lotnicznymi, z których 10 otrzymało wnioski pasażerów o mediację.
W ramach projektu prowadzono kampanię edukacyjną, uruchomiono internetową platformę do monitorowania skarg, pomagano indywidualnym pasażerkom i pasażerom (blisko 1000 osób), w tym prowadzono mediacje, przeprowadzono badania zakończone raportem, zorganizowano konferencję i warsztat dla miejskich rzeczników praw konsumentów. Ponadto wystąpiono z projektami zmian prawnych na rzecz ogółu konsumentów.
Beneficjentami projektu byli pasażerowie linii lotniczych, linie lotnicze oraz instytucje odpowiadające za działania na rzecz konsumentów.
W ramach rozwoju instytucjonalnego stowarzyszenie zdobyło wiedzę i doświadczenie, w prowadzeniu mediacji konsumenckich, księgowości oraz opracowało koncepcję fundraisingu. Ponadto zakupiono wyposażenie sprzętowe – m.in. lapotop, telefon.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny