Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przystanek OWDK

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
śląskie
Zabrze
2014-03-01 - 2015-06-30
306 179,00 PLN
250 000,00 PLN
bezdomność, kobiety, przemoc
Opis projektu
W województwie śląskim pomoc oferowana kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością oraz ich dzieciom jest niewystarczająca. Jak wynika z doświadczenia grantobiorcy większość ośrodków dla kobiet zapewnia krótkofalową, podstawową pomoc: schronienie i wyżywienie. Brakuje kompleksowego i specjalistycznego podejścia uwzględniającego specyficzne potrzeby i problemy kobiet i dzieci.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet i ich dzieci poprzez objęcie ich kompleksową opieką, pomoc w przezwyciężenie kryzysu życiowego i odzyskaniu zdolności do pełnienia ról rodzinnych i społecznych.

Udział w projekcie przyczynił się poprawy funkcjonowania psychospołecznego 87 kobiet, wzrostu ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności życiowych i poprawy relacji z dziećmi..
Kobietom będącym w trudnych sytuacjach życiowych (w tym ofiarom przemocy) zapewniono całodobowe schronienie i wyżywienie, specjalistyczną pomoc terapeutyczną także dla ich dzieci oraz pobyt w Mieszkaniach Readaptacyjnych (12 kobiet). W wyniku tych działań usamodzielniło się i opuściło ośrodek 41 kobiet (z 33 dziećmi), 16 nawet podjęło pracę. 24 kobiety rozpoczęły leczenie (20 kobiet w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, 4 - w dziennym oddziale psychiatrycznym ).
Ze wsparcia skorzystały 153 osoby (87 kobiet i 66 dzieci).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny