Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Gramy fair!

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
2014-02-03 - 2016-02-29
254 713,92 PLN
225 000,00 PLN
kobiety, przemoc, system oświaty
Opis projektu
Przemoc szkolna związana z płcią występuje w formie fizycznej i symbolicznej. Badania empiryczne (np. prof. Lucyny Kopciewicz) wskazują na powszechność przemocy wobec dziewcząt, która wynika z oceny ich wyglądu. Z kolei chłopcy doświadczają krępowania tożsamości poprzez lansowanie wizerunku macho jako jedynego dostępnego wzorca prawdziwej męskości, co pośrednio jest przyczyną tego, że sami stają się sprawcami przemocy. Polska szkoła jest miejscem opresyjnego konstruowania tożsamości płciowej. System oświaty nie zauważa tego zjawiska, zwłaszcza kiedy przemoc ma miejsce w przestrzeni wirtualnej. W województwie warmińsko-mazurskim brakuje oferty szkoleń dla nauczycieli, dzięki którym mogliby rozpoznawać i radzić sobie z tego typu problemami.
Celem projektu było zwrócenie uwagi na dyskryminację ze względu na płeć w środowisku szkolnym oraz dostarczenie nauczycielom i uczniom narzędzia edukacyjnego pozwalającego na utrwalenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z przemocą i cyberprzemocą.

Dzięki projektowi uczniom i nauczycielom w 30 szkołach województwa warmińsko-mazurskiego dostarczono innowacyjne narzędzie edukacyjne, jakim jest gra internetowa poświęcona problemowi dyskryminacji ze względu na płeć. Dzięki zrealizowanym warsztatom w szkołach ponad 80% nauczycieli zwiększyło swój zakres wiedzy o tym zjawisku. Udało się również rozwiązać problemy między uczniami.

Przeprowadzono zajęcia antydyskryminacyjne w 30 szkołach – 290 godzin szkoleń dla nauczycieli oraz 120 godzin warsztatów dla uczniów. W warsztatach wykorzystano edukacyjną grę internetową poświęconą szkolnej przemocy i cybeprzemocy ze względu na płeć. Do tej pory zagrało w nią 411 osób.

W projekcie wzięło udział 259 nauczycieli i 532 uczniów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny