Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Program Rakowicka 10

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-03-01 - 2016-04-30
415 527,00 PLN
349 962,00 PLN
wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
W latach dziewięćdziesiątych XX w. Kazimierz, zaniedbana, historyczna dzielnica Krakowa, zmienił się w modne miejsce, chętnie odwiedzane przez turystów. Właściciele kamienic zaczęli mieszkania zamieniać na lokale, puby czy kawiarnie, a dotychczasowych lokatorów eksmitowano. Do 2012 r. Kazimierz opuściło ok. 30 tys. mieszkańców. Władze miasta, zobowiązane ustawą, najemców mieszkań socjalnych wysiedlają do innych dzielnic. Pogłębia się wykluczenie społeczne uboższych mieszkańców – z powodu barier finansowych czy mentalnych nie korzystają oni ze wzrostu zamożności i atrakcyjności Kazimierza. Prowadzi to do wyraźnego rozwarstwienia społecznego.
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol zaobserwowało, że dzieci i młodzież z rodzin o trudniejszej sytuacji materialnej z Kazimierza przyjmują uliczny styl życia, tj. spędzają czas w przestrzeni ulicznej, w bramach, na podwórkach, w galerii handlowej, przejmują negatywne wzorce obecne w rodzinach i sąsiedztwie, dokonują przestępstw, sięgają po używki.
Celem projektu było udostępnienie oferty instytucji kultury z Kazimierza dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój zaangażowania społecznego młodych mieszkańców Kazimierza i ich integracja z lokalną społecznością.
Dzięki projektowi młodzi mieszkańcy Kazimierza przeprowadzili, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami, działania rewitalizujące dzielnicę, integrując się w ten sposób z mieszkańcami Kazimierza i ucząc się korzystania z oferty kulturalnej.
Podczas projektu w Centrum Izaaka 5 w Krakowie zrealizowano wiele zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Prowadzono systematyczną terenową pracę socjalną – streetworking oraz działania na rzecz zmiany sytuacji beneficjentów. Odbyły się także warsztaty interaktywne prowadzone przez Muzeum Etnograficzne.
W projekcie wzięły udział dzieci i młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące krakowskie dzielnice Kazimierz i Podgórze.
Partner projektu – Muzeum Etnograficzne w Krakowie – odpowiadał za przygotowanie i realizację warsztatów interaktywnych oraz przeprowadzenie rewitalizacji przestrzeni w Centrum Izaaka 5 i na Kazimierzu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny