Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Harmonijny rozwój terenów górskich - człowiek, prawo i przyroda

Kontrola obywatelska Zakończony
śląskie
Bystra
Ekologiczny Serwis Prawny, Kraków
2014-04-01 - 2016-03-31
349 687,44 PLN
314 692,44 PLN
samorząd, instytucje publiczne, polityki lokalne, ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Stowarzyszenie od 26 lat prowadzi społeczny monitoring działań wpływających na ochronę terenów górskich. W ostatnich latach zaobserwowano narastający problem nieprawidłowości przy planowaniu i realizacji inwestycji narciarskich: powstawanie samowoli budowlanych i ich nielegalne użytkowanie, wydawanie niemerytorycznych, naruszających prawo decyzji, nadużycia władzy, promowanie interesów inwestora kosztem lokalnych społeczności. Zjawisko to dotyczy szczególnie terenów wyjątkowo cennych.

Celem projektu była ochrona unikatowej przyrody ekosystemów górskich przez uniemożliwienie realizacji inwestycji narciarskich zagrażających przyrodzie i bezpieczeństwu ludzi oraz naruszających prawo.

Przeprowadzono działania polegające na monitoringu postępowań i procedur administracyjnych dot. inwestycji narciarskich (przeanalizowano dokumentację 257 istniejących i 49 planowanych ośrodków), aktywnie uczestniczono w procedurach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz przygotowano wytyczne dot. tej procedury . Diagnozowano także najważniejsze problemy w niedostosowaniu prawa oraz w nieprawidłowej praktyce jego stosowania.

W efekcie tych działań zidentyfikowano problemowe inwestycje, wyeliminowano naruszające prawo decyzje administracyjne i doprowadzono do wyciągnięcia konsekwencji karnych za zniszczenie przyrody. Zdiagnozowano systemowe problemy w planowaniu i realizacji inwestycji i przygotowano pierwszy w Polsce Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Opracowano także poradnik dla inwestorów oraz instrukcje dotyczące społecznego udziału w procedurach administracyjnych. Uruchomiony został serwis tematyczny gory.pracownia.org.pl na temat ekosystemów górskich i powstających inwestycji narciarskich. Projekt przyczynił się do wsparcia zmiany prawa w kierunku uniemożliwienia swobodnej legalizacji samowoli budowlanych.

Beneficjentem projektu byli przedstawiciele administracji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego odpowiedzialni za plany i przedsięwzięcia realizowane w terenach górskich, organizacje pozarządowe, naukowcy, wykonawcy raportów OOŚ, inwestorzy i ogół społeczeństwa.
Partner projektu odpowiadał za prawne aspekty działań projektowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny